Δελτία Τύπου

Σχετικά με πληρωμή εξαιρεσίμων & πέραν πενθημέρου

     Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. συγκαλεί εκτάκτως για την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012, διευρυμένη Εκτελεστική Γραμματεία με εισήγηση της πλειοψηφίας για αποχή κατά τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες από την πρόσθετη παροχή εργασίας μας στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους από 01/01/2013 και εντεύθεν.
     Ο λόγος για τον οποίο ενδέχεται να οδηγηθούμε αναγκαστικά σε αποχή από την εργασία μας, είναι ότι παρά τις παρεμβάσεις μας και τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα καθυστέρησης στην προώθηση των απαραίτητων Εγκριτικών Υπουργικών Αποφάσεων, δυστυχώς μέχρι και σήμερα αυτές οι διαβεβαιώσεις δεν έχουν γίνει πράξη. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην υπάρχει έγκριση λειτουργίας των Μουσείων / Αρχαιολογικών Χώρων και της αμοιβής μας, για παροχή εργασίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για το ερχόμενο έτος 2013.
Κάνουμε έκκληση μέχρι και την τελευταία στιγμή να δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.Για την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΕΥΦΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σχετικά με πληρωμή εξαιρεσίμων & πέραν πενθημέρου