Δελτία Τύπου

Σχετικά με πληρωμή Εξαιρεσίμων & Πέραν Πενθημέρου

     Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. εκφράζει την εντονότατη ανησυχία και δυσαρέσκειά της προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Πο.Τ γιατί, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού κου Κ. Τζαβάρα, ότι μετά τις Δημοσιευθείσες Εγκριτικές Αποφάσεις και την απαραίτητη δέσμευση των κονδυλίων που απαιτούνται, για την πληρωμή μας κατά τις Κυριακές/Αργίες και πέραν του 5νθημέρου, θα ακολουθούσαν άμεσα όλες οι διοικητικές ενέργειες που πρέπει για να συνεχίσουν να καταβάλλονται αυτές οι αμοιβές, δυστυχώς διαπιστώνουμε πλήρη στασιμότητα.      Υπενθυμίζουμε ότι ήδη είμαστε 3 μήνες χωρίς πληρωμή.
Μετά από όλα αυτά, ενημερώνουμε ότι, αν δεν υπάρξει άμεση λύση στο θέμα, θα αναγκασθούμε να επανέλθουμε στην πρότερη ειλημμένη απόφασή μας, για αποχή των Αρχαιοφυλάκων από την παροχή εργασίας τους κατά τα Σαβ/κύριακα και τις Αργίες, με αποτέλεσμα τα Μουσεία και οι Αρχ/κοι Χώροι να είναι κλειστοί για το κοινό.
Είναι αδιανόητο και πέρα από κάθε λογική, να υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια, για την λειτουργία των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων και να μην υπάρχει τρόπος πληρωμής.
     Επίσης η Π.Ε.Υ.Φ.Α. είναι αντίθετη στην επιχειρούμενη διάλυση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες στην πολιτιστική μας κληρονομιά και στην ασφάλεια – ομαλή λειτουργία, των Αρχαιολογικών Χώρων.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Είναι ενήμερος, για τα οργανογράμματα που το προβλέπουν αυτό;
                                               2. Είναι εντολή της Τρόικα ή επιχειρηματικά σχέδια, με κύριο σκοπό το κέρδος;Για την Εκτελεστική Γραμματείατης ΠΕΥΦΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σχετικά με πληρωμή Εξαιρεσίμων & Πέραν Πενθημέρου