Δελτία Τύπου

Συνάντηση με κο Τζαβάρα

 Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις
10/06/2013 με τον αναπληρωτή Υπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κο Τζαβάρα και την αρμόδια
Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων, συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα θερινά ωράρια των Αρχαιολογικών
Χώρων και Μουσείων, με κριτήρια:

Την ασφάλεια και την προστασία των Αρχαιολογικών Χώρων
και Μουσείων

Το δημόσιο συμφέρον

Την διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων των
αρχαιοφυλάκων

    Ο κλάδος των
αρχαιοφυλάκων παρά τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε φυλακτικό προσωπικό,
θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στα διευρυμένα ωράρια. Όμως, η απασχόλησή μας εκτός
ωραρίου λειτουργίας για εκδηλώσεις, κρουαζιέρες κτλ…, χωρίς αμοιβή και η
αδράνεια της πολιτείας να διευθετήσει το θέμα αυτό, δημιουργεί άμεσα και
οξύτατα προβλήματα. Είμαστε αντίθετοι στην εθελοντική εργασία (αρκετά μέχρι
σήμερα!) και ζητάμε άμεσα, νόμιμη καταβολή γι’ αυτήν μας την απασχόληση.

     Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. πιστεύει ότι,  μοναδικός και οριστικός τρόπος επίλυσης αυτών
των προβλημάτων είναι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.Για την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΕΥΦΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνάντηση με κο Τζαβάρα