Δελτία Τύπου

Ψήφιση διάταξης για αποζημίωση πέραν του ωραρίου για το φυλακτικό προσωπικό Αρχ/κων χώρων και Μουσείων

    
Ένα χρόνιο, δίκαιο και λειτουργικό αίτημα της Π.Ε.Υ.Φ.Α. που αφορά την
αποζημίωση για την εργασία που παρέχουν οι αρχαιοφύλακες πέραν του ωραρίου
τους, καθώς και την ημέρα ρεπό τους,  ρυθμίστηκε με την ψήφιση σχετικού άρθρου σε
Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που υπερψηφίστηκε στις 5/11/2013.

   
Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, προς τον Υπουργό Πολιτισμού κο Πάνο Παναγιωτόπουλο,
για την καταρχήν επιτυχή κατάληξη του σημαντικού αυτού θέματος. Βεβαίως
αναμένουμε την άμεση ολοκλήρωση με την υπογραφή της σχετικής Κ.Υ.Α., όπως
άλλωστε προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο.

   
Είμαστε βέβαιοι ότι η ρύθμιση αυτή θα βοηθήσει τα μέγιστα στην
εξυπηρέτηση των επισκεπτών και στην αύξηση των εσόδων υπέρ του δημοσίου, σε μια
νέα τουριστική περίοδο που αναμένεται περαιτέρω αύξηση των τουριστών γενικότερα,
αλλά και των οργανωμένων κρουαζιέρων ειδικότερα.

   Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

 

                            Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

                       Ιωάννης
Μαυρικόπουλος                                                                Γεώργιος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψήφιση διάταξης για αποζημίωση πέραν του ωραρίου για το φυλακτικό προσωπικό Αρχ/κων χώρων και Μουσείων