Δελτία Τύπου

Σχετικά με την προκήρυξη ΟΑΕΔ στις 12/11/2013

Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. καταγγέλλει την πιθανή
ανικανότητα και σίγουρα αδιαφορία και αμέλεια του προϊσταμένου της
Διαχειριστικής Αρχής κου Παναγιώτη Νταή και ζητάμε από τον Υπουργό Πολιτισμού
κο Πάνο Παναγιωτόπουλο την άμεση αντικατάστασή του. Οι λόγοι για τους οποίους
επικαλούμαστε για πρώτη φορά κάτι τέτοιο, έχουν να κάνουν με τα συνεχιζόμενα “λάθη”
σε σχέση με τις προκηρύξεις κάλυψης θέσεων με 
Αρχαιοφύλακες για την ενίσχυση σε φύλαξη Μουσείων & Αρχαιολογικών
Χώρων.

   
Είναι αδιανόητο να προσλαμβάνεται προσωπικό χωρίς την απαραίτητη γνώση
τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν εννοούν ότι
πρέπει οι τουρίστες και το συγκεκριμένο προσωπικό να συννενοούνται στην
νοηματική, γιατί αν θέλουν αυτό, να ξεκινήσουν άμεσα σεμινάρια. Επίσης πως
γίνεται να ζητείται προϋπηρεσία ενός (1) χρόνου όχι σε Αρχαιολογικούς Χώρους,
όπως θα έπρεπε, αλλά σε φύλαξη κτιρίων και εγκαταστάσεων. Και βέβαια πως θα
καταπολεμηθεί η ανεργία και θα μπορεί ο άνεργος νέος να κάνει αίτηση όταν
ζητείται προϋπηρεσία;

    
Ζητάμε την άμεση ανάκληση της προκήρυξης αυτής (που αφορά την θέση ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες), όπως έγινε πάλι πέρυσι και επαναδιατύπωσή της με Ορθή
Επανάληψη, με τις εξής διορθώσεις:

α) Aπαραίτητη γνώση τουλάχιστον μίας
ξένης γλώσσας, 

β) κατάργηση της σχετικής εμπειρίας
ενός έτους,

γ) να απαληφθεί σαν προσόν εισαγωγής το
πτυχίο ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», εφαρμόζοντας το
προσοντολόγιο που αναφέρεται στον Οργανισμό του 2003.

    
Eπίσης
ζητάμε άμεση ενημέρωση από την Διαχειριστική Αρχή, σχετικά με τις συμβάσεις
πρόσληψης ανέργων μέσω ΜΚΟ.

 

Για την Εκτελεστική
Γραμματεία

της Π.Ε.Υ.Φ.Α.

 

                           Ο
Πρόεδρος                                                             
                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                     Ιωάννης
Μαυρικόπουλος                                                  
                                       Γεώργιος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σχετικά με την προκήρυξη ΟΑΕΔ στις 12/11/2013