Δελτία Τύπου

Κλείσιμο Αρχαιολογικού χώρου και Μουσείου Δήλου για λόγους ασφαλείας

     Σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται με το κλείσιμο και τη μη
λειτουργία του Αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Δήλου, η ΠΕΥΦΑ θέλει να
ενημερώσει ότι κατ’ επανάληψη έχει επισημάνει τις τεράστιες ελλείψεις που
υπάρχουν στην Φύλαξη τόσο γενικότερα σ’ όλη την Ελλάδα, όσο και πιο ιδιαίτερα
στη Δήλο.

    
Ακόμη και από 1ης Απριλίου, όταν θα προσληφθούν οι εποχικοί
υπάλληλοι, προκειμένου να διευρυνθεί το ωράριο από 08.00 έως 20.00, θα υπάρχουν
προβλήματα στην φύλαξη του συγκεκριμένου χώρου, διότι ο αριθμός που έχει
προβλεφθεί είναι μικρότερος από αυτόν που απαιτείται, με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως η διπλοβάρδια.

Παρατηρείται δε το φαινόμενο, το
εποχικό προσωπικό που προσλαμβάνεται, να είναι υπεράριθμο για την μονή βάρδια
και ελλιπές για την διπλή βάρδια. Και αυτό γιατί στο τέλος της προηγούμενης
χρονιάς, έγιναν λάθη στην κατανομή του. Και βέβαια, υπάρχουν κι άλλοι μεγάλοι
χώροι και Μουσεία στους οποίους θα δημιουργηθεί παρόμοιο πρόβλημα για τον ίδιο
λόγο.

     
Η Π.Ε.Υ.Φ.Α., εκφράζει για μια ακόμη φορά την βούλησή της, ότι μπορεί να
συμβάλει στο σωστότερο προγραμματισμό και κατανομή του φυλακτικού προσωπικού ανά
χώρο, προκειμένου να αποφεύγονται στο μέλλον παρόμοια προβλήματα.

 

 

 

 

Για την εκτελεστική
Γραμματεία

της ΠΕΥΦΑ

 

 

  
         Ο Πρόεδρος                                                                                                            
                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

   
 Ιωάννης Μαυρικόπουλος                                                                                                                         Γεώργιος Δημακάκος

 

 
 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κλείσιμο Αρχαιολογικού χώρου και Μουσείου Δήλου για λόγους ασφαλείας