Δελτία Τύπου

Δυσλειτουργία και προβλήματα προκαλούν οι ασάφειες και παραλείψεις που υπάρχουν στο ΦΕΚ που προβλέπει νέες τιμές εισιτηρίων καθώς και ελεύθερη είσοδο σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους από 1/4/2016.

Στο ΦΕΚ Β’ 2916 που δημοσιεύτηκε
στις 31/12/2015 και αφορά στις νέες τιμές εισιτηρίων, καθώς και στους νέους
κανονισμούς για την παροχή ελεύθερης εισόδου διαφόρων κοινωνικών ομάδων στα
Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους της Χώρας, θέλουμε να επισημάνουμε τα
εξής σημεία:

1)      Δεν
συμπεριλαμβάνονται οι κάτοχοι Κάρτας Πολιτισμού, στους δικαιούχους ελευθέρας
εισόδου. Αυτό θα δημιουργήσει θέματα στους Αρχαιολογικούς χώρους και τα
Μουσεία, καθώς υπάρχουν κάρτες που είναι ακόμα σε ισχύ για ένα η δύο έτη .

2)      Οι
δημοσιογράφοι, Έλληνες και ξένοι, δεν μπορούν να λαμβάνουν ελεύθερη είσοδο από
το νέο έτος. Έχει υπάρξει ήδη μεγάλη αντίδραση από τους Έλληνες δημοσιογράφους
και φανταστείτε τη δυσαρέσκεια των ξένων δημοσιογράφων που θα επισκεφθούν τη
Χώρα μας και δεν θα το γνωρίζουν.

3)      Οι
γονείς πολύτεκνων οικογενειών, που περιλαμβάνονται στο νέο ΦΕΚ, μπορούν να
λαμβάνουν ελεύθερη είσοδο μόνο όταν τα τέκνα τους είναι μέχρι 23 ετών ή μέχρι
25 ετών εάν σπουδάζουν ή εκπληρώνουν στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν αναπηρία.
Καταλαβαίνετε πως για να αποδείξει ο πολύτεκνος επισκέπτης όλα αυτά τα στοιχεία
θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εκνευρισμός και
προβλήματα στα ταμεία των υπηρεσιών. Τα ίδια κριτήρια  ισχύουν 
και για τους γονείς τρίτεκνων 
οικογενειών , όπου θα παρουσιαστούν τα ίδια προβλήματα.

4)     
Ακόμα, μπορούν να λάβουν ελεύθερη είσοδο οι
γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, μόνο εάν τα τέκνα τους είναι ανήλικα και στην
περίπτωση διαζυγίου μόνο ο γονιός που έχει την επιμέλεια. Ζητάτε δηλαδή από
τους αρχαιοφύλακες που εκτελούν χρέη ταμία, να ζητούν από τους επισκέπτες τις
δικαστικές αποφάσεις που ορίζουν την κηδεμονία των τέκνων;

     Η ΠΕΥΦΑ σας επισημαίνει τα
προβλήματα που υπάρχουν στο παρόν ΦΕΚ, προκειμένου να μπορέσετε να βελτιώσετε
τα συγκεκριμένα σημεία ώστε να μην δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα στους
πολυάριθμους επισκέπτες, αλλά και στο προσωπικό,  ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο που η κίνηση
σε μεγάλα Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, είναι  αυξημένη.

      Κύριοι του Υπουργείου
Πολιτισμού, αν δεν γνωρίζετε κάτι, καλό είναι να ρωτάτε αυτούς που γνωρίζουν.
Αν πάλι νομίζετε ότι τα γνωρίζετε όλα, να αναλαμβάνετε και το κόστος των
αποφάσεών σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

της ΠΕΥΦΑ

 

                                    Ο Πρόεδρος                                                           
           Ο Γεν. Γραμματέας

                     

 

                       Ιωάννης Μαυρικόπουλος                                                             Γεώργιος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δυσλειτουργία και προβλήματα προκαλούν οι ασάφειες και παραλείψεις που υπάρχουν στο ΦΕΚ που προβλέπει νέες τιμές εισιτηρίων καθώς και ελεύθερη είσοδο σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους από 1/4/2016.