Δελτία Τύπου

Διευρυμένο ωράριο σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους

     Σας ενημερώνουμε ότι από τους 70
Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία(πέρυσι 56) που έπρεπε από σήμερα να
λειτουργούν σε διευρυμένο ωράριο 8.00- 20.00, μόνο 7 το εφαρμόζουν. Οι ευθύνες
γι’ αυτή την καθυστέρηση ανήκουν στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά
κύρια και αποκλειστικά στη Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και τη Γενική Δ/ντρια αυτής, Κα Κόρκα. Γι’ αυτό και ζητάμε την
παραίτηση της γι’ αυτήν την αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

     Επίσης, σε λίγες μέρες θα είναι ορατό το
πρόβλημα της κακής κατανομής του προσωπικού που προσλαμβάνεται στα Μουσεία και
Αρχαιολογικούς χώρους και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν.

     Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΠΕΥΦΑ έγκαιρα, από
4/01/2016 είχε ενημερώσει όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες καθώς
και το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

     Σας επισυνάπτουμε το υπόμνημά μας.

    

 

 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

 

 

                            Ο Πρόεδρος                                                   
                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

                 Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                                     Γιώργος Δημακάκος 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διευρυμένο ωράριο σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους