Δελτία Τύπου

Δ.Τ. σχετ. με 3ωρη στάση εργασίας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους

                                                                                                                                                                                                              08/04/2019

                                                                                                                                         Υπ’οψιν: Συντάκτη/Συντάκτρια ΥΠΠΟΑ

 

 

 

Δελτίο
Τύπου

Θέμα: 3ωρη στάση
εργασίας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους

Η ΠΕΥΦΑ σε σημερινή της έκτακτη
διευρυμένη διαπαραταξιακή Εκτελεστική Γραμματεία αποφάσισε ομόφωνα την
προκήρυξη 3ωρης προειδοποιητικής στάσης εργασίας για την Παρασκευή 12/04/2019
8.00-11.00 πμ.

Τα αιτήματα που κρίνονται από εμάς
επιτακτικά και χρήζουν άμεσης λύσης είναι:

Ø 
Η
συνέχιση του δημόσιου χαρακτήρα του ΤΑΠΑ και η απρόσκοπτη καταβολή εξαιρεσίμων
και πέραν πενθημέρου των αρχαιοφυλάκων από αυτό. Παράλληλα ζητάμε άμεσα το νέο
οργανισμό του ΤΑΠΑ προκειμένου να ενημερωθούμε για το τι περιλαμβάνει.

Ø 
Διεκδικούμε
η 6η μέρα εργασίας μας να υπολογίζεται και συνταξιοδοτικά αφού κανένα
δημοσιονομικό κόστος δεν θα υπάρξει από μια τέτοια ρύθμιση και επιπλέον
υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Ø 
Άμεση
συμπλήρωση και ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου και υλοποίηση της δέσμευσης
της υπουργού όσον  αφορά το Υπερταμείο.

Ø 
Να
ολοκληρωθεί άμεσα η πρόσληψη των 200 αρχαιοφυλάκων που εκκρεμεί στο ΑΣΕΠ  και είχε εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό από το
2016. Ακόμα, ζητάμε να γίνει άμεσα αίτημα για ακόμα 500 προσλήψεις μονίμων
αρχαιοφυλάκων μέσω ΑΣΕΠ, όπως έχει συμφωνηθεί με την πολιτική ηγεσία.

Ø  Ζητάμε την  εφαρμογή του Οργανισμού σχετικά με τα γραφεία
φύλαξης και τους αρχιφύλακες ώστε να εφαρμόζονται αξιοκρατικές διαδικασίες στις
θέσεις ευθύνης.

 

Ø 
Ζητάμε
ενιαίο πλαίσιο ωραρίου για όλη την Ελλάδα προς όφελος του τουρισμού και των
εργαζομένων.

 Η
ΠΕΥΦΑ δηλώνει ότι θα συνεχίσει και θα εντείνει τις κινητοποιήσεις της για αυτά
και άλλα πολλά θέματα και καλεί τους συναδέλφους αρχαιοφύλακες να είναι
έτοιμοι.

 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της
ΠΕΥΦΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δ.Τ. σχετ. με 3ωρη στάση εργασίας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους