Δελτία Τύπου

Μετατροπή Μουσείων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

22.12.2020Υπ’οψιν: Συντάκτη/Συντάκτρια ΥΠΠΟΑ                                                                                                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Θέμα: Μετατροπή Μουσείων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ενημερωθήκαμε σήμερα από δημοσιεύματα και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι πέντε μεγάλα Μουσεία της Ελλάδας μετατρέπονται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Η ΠΕΥΦΑ έχει εκφράσει την αντίθεσή της επανειλημμένως και δημόσια. Οποιαδήποτε αλλαγή εργασιακών σχέσεων και αμοιβών στους αρχαιοφύλακες στα συγκεκριμένα Μουσεία θα μας βρει σφόδρα αντίθετους είτε είμαστε κλειστά, είτε ανοιχτά. Ζητάμε άμεση ενημέρωση από την Υπουργό Πολιτισμού και συνάντηση μαζί της.   Η εκτελεστική γραμματεία της ΠΕΥΦΑ. 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μετατροπή Μουσείων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου