Ανακοινώσεις

Λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΓΔΑΜ/Φ31/52162/24063/843 την 10/04/2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφέρεται ότι:

“Σας υπενθυμίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς δεν προβαίνει στην έκδοση εγκριτικών εγγράφων για την εκτός ωραρίου λειτουργεία Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κρατους, μέχρι την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην οποία σύμφωνα με το άρθρο 43 παραγρ. 1 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35Α/23-2-2012) θα καθορίζεται το ποσό της νόμιμης αποζημίωσης του φυλακτικού προσωπικού για την υπερωριακή απασχόληση του στα Αρχαιολογικά Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, το οποίο προκαταβάλλεται ως τέλος χρήσης στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μην αποστέλλονται τα αιτήματα για την εκτός ωραρίου λειτουργία των παραπάνω χώρων, εφόσον για την ικανοποίησή τους απαιτείται κάλυψη δαπάνης για την υπερωριακή απασχόληση του φυλακτικού προσωπικού.

Στις περιπτώσεις που το φυλακτικό προσωπικό προσφέρεται να εργαστεί εθελοντικά, η ΓΔΑΠΚ εξακολουθεί να εκδίδει τα σχετικά εγκριτικά έγγραφα.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων