Ανακοινώσεις

Σχετικά με τον εορτασμό της 1ης Μαίου 2013

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.9/11448 την 19η Απριλίου 2013 έγγραφο, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σας ενημερώνουμε ότι:

H 1η Μαϊου η οποία σύμφωνα με την περίπτωση (α) της. παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981, έχει οριστεί ως ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, του Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν θα μεταφερθεί και θα ερταστεί ανήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαϊου 2013.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σχετικά με τον εορτασμό της 1ης Μαίου 2013