Ανακοινώσεις

Σχετικά με τον εορτασμό της 1ης Μαίου 2013

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.9/11448 την 19η Απριλίου 2013 έγγραφο, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σας ενημερώνουμε ότι:

H 1η Μαϊου η οποία σύμφωνα με την περίπτωση (α) της. παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981, έχει οριστεί ως ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, του Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν θα μεταφερθεί και θα ερταστεί ανήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαϊου 2013.