Ανακοινώσεις

Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται μόνο με Υπουργική Απόφαση

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Επειδή έχουν προκύψει κάποιες παρερμηνείες, σε σχέση με τα ωράρια λειτουργίας των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων (όσα λειτουργούν σε μονή βάρδια) και επειδή κάποιοι προϊστάμενοι εφοριών επικαλούνται την περσινή απόφαση της υπηρεσιακής Υπουργού Κας Καραπαναγιώτη με αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΑΡΧ/Γ1/Φ31/54251/1112 στις 08/06/2012, θέλουμε να τονίσουμε ότι η ως άνω απόφαση στην παράγραφο 2 αναφέρει : “Το παραπάνω ωράριο ισχύει από την υπογραφή της παρούσας και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του εποχικού προσωπικού, για τις περιπτώσεις των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων που θα διατεθεί εποχικό προσωπικό. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις το παραπάνω ωράριο ισχύει μέχρι 31-10-2012”.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι η ως άνω απόφαση έχει πάψει να ισχύει και έχουμε επανέλθει στο ωράριο λειτουργίας 08:00 – 15:00. Οποιαδήποτε αλλαγή σ’ αυτό το ωράριο θα γίνει μετά από συνεννόηση της ΠΕΥΦΑ με την Πολιτική Ηγεσία. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ο προϊστάμενος να ορίζει ωράριο λειτουργίας του Μουσείου ή του Αρχαιολογικού Χώρου που είναι στα όρια της εποπτείας της Εφορίας στην οποία προΐσταται.

Σε κάθε περίπτωση, το ωράριο λειτουργίας των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων καθορίζεται μόνο με Υπουργική Απόφαση. Η λειτουργία λοιπόν των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων μονής βάρδιας είναι 08:00 – 15:00. Αυτό το ωράριο που είναι και το νόμιμο, σας καλούμε όλους να εφαρμόζετε.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται μόνο με Υπουργική Απόφαση