Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση – Υπόμνημα για προσλήψεις στον κλάδο

Η ΠΕΥΦΑ επανέρχεται για να επισημάνει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε φυλακτικό προσωπικό και καλεί την Πολιτεία, να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις μόνιμου φυλακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, κατ’ εξαίρεση, όπως συνέβη και σε άλλες κρίσιμες και υπολειτουργούσες υπηρεσίες του Δημοσίου (πχ σωφρονιστικοί υπάλληλοι κτλ).
Πάγια θέση της ΠΕΥΦΑ για τα κριτήρια τα οποία πρέπει απαραιτήτως να ισχύουν είναι:

Να είναι απόφοιτοι ΙΕΚ (ειδικότητα Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων)
Να έχουν απολυτήριο Λυκείου, με καλή γνώση ξένης γλώσσας

Οποιαδήποτε κινητικότητα μέσω μετατάξεων από άλλους κλάδους θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει τα τυπικά προσόντα εισαγωγής στον κλάδο. Γι’ αυτό καλούμε τον Υπουργό Πολιτισμού σε άμεσες ενέργειες για την ενίσχυση των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, που με την αύξηση των επισκεπτών, κρίνεται απολύτως αναγκαία και σε άμεση προτεραιότητα.
Σαν πρώτο και άμεσο μέτρο, ζητάμε την μονιμοποίηση των 166 συναδέλφων με ασφαλιστικά, που εργάζονται για πολλά χρόνια και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, έχουν εμπειρία στην φύλαξη και απασχολούνται κύρια στην Αθήνα όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα (π.χ. Ακρόπολη, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Σούνιο κτλ).

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση – Υπόμνημα για προσλήψεις στον κλάδο