Ανακοινώσεις

Αμοιβή εκτός ωραρίου – Ασφαλιστικά – Νυχτερινό Επίδομα

Εγκρίθηκε από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, η διάταξη που αφορά την αμοιβή των αρχαιοφυλάκων για την εκτός ωραρίου απασχόλησή τους (π.χ. κρουαζιέρες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ), στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και προωθείται για ψήφιση από την Βουλή.
Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ως εξής:
«Η παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν. 4155/2013 (Α,120) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
Για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και επισκέψεων οργανωμένων ομάδων σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς τόπους και Μνημεία εκτός του ωραρίου λειτουργίας, καθώς και σε ημέρες ανάπαυσης του προσωπικού αυτών, το πέραν του προβλεπόμενου στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 46 του Ν. 3028/2002 (Α, 153) τέλους του αντιτίμου αντιστοίχως ποσό για την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών δαπανών προκαταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους διοργανωτές στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Το ύψος του ανωτέρω ποσού καθώς και της αποζημίωσης του απασχολούμενου αποκλειστικά στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου προσωπικού, η διαδικασία καταβολής της τελευταίας καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Από την εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού».

Δικαστική διεκδίκηση Νυχτερινού Επιδόματος
Η δικαστική διεκδίκηση του Νυχτερινού Επιδόματος θα εκδικαστεί κατ’ έφεσην στο Μονoμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με έξοδα που θα καλυφθούν από την Π.Ε.Υ.Φ.Α. και την ΠΟΕ – ΥΠΠΟ. Οι κατ’ επιλογή της Π.Ε.Υ.Φ.Α. ενάγοντες (από τον Ιούνιο του 2005, Χαρίσης Σωτήριος και Παναγιώτης Ηλίας) θα κληθούν άμεσα από τους νομικούς της Π.Ε.Υ.Φ.Α. να υπογράψουν τα απαραίτητα έγγραφα, σε συνεργασία με τους νομικούς μας συμβούλους.
Ασφαλιστικά
Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. εκφράζει την κάθετη διαφωνία της με τις ενέργειες απομάκρυνσης των ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ που εργάζονται στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους με ασφαλιστικά μέτρα. Διαφωνία που έχει εκφραστεί στην πολιτική ηγεσία, όχι μόνο του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και της Κυβέρνησης. Υπενθυμίζουμε τις ανακοινώσεις μας με ημερομηνίες (08/07/13 – 24/07/13 – 16/09/13) όπου γίνεται σαφέστατη αναφορά σχετικά με το θέμα των συμβασιούχων, καθώς και την προκήρυξη 4ωρης πανελλαδικής στάσης εργασίας στις 25/04/2013. Εμπράκτως θα είμαστε αλληλέγγυοι και πρωτοπόροι στον αγώνα και στη προσπάθεια να παραμείνουν αφού γνωρίζουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητοι στην ασφάλεια των Μουσείων αλλά και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Χωρίς αυτούς είναι απολύτως βέβαιο, ότι θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους και συνακόλουθα στον Τουρισμό, τον μόνο αναπτυξιακό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αμοιβή εκτός ωραρίου – Ασφαλιστικά – Νυχτερινό Επίδομα