Ανακοινώσεις

Αδικήματα που αποδίδονται στους υπαλλήλους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Σύμφωνα με τον Ν.3200/2003, άρθρο 24, παρ.7, σε κάθε υπάλληλο που ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης τους, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από έγκριση του αρμόδιου Υπουργού και εφόσον με την έκθεση της ένορκης διοικητικής εξέτασης δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος.
Επειδή είναι φανερό ότι η κάλυψη από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι ισχυρότερη και εγκυρότερη και επειδή πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάθε συνάδελφος που θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις για αδικήματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τον καλούμε να έρχεται σε ΑΜΕΣΗ επαφή με την ΠΕΥΦΑ.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αδικήματα που αποδίδονται στους υπαλλήλους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.