Ανακοινώσεις

Σχετικά με τον καθορισμό πρόσθετων ειδικών κριτηρίων μοριοδότησης

     Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. θέλει να σας ενημερώσει
σχετικά με την υπ’αριθμ. (ΦΕΚ Β 2408 / 26-09-13) κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορά τον καθορισμό πρόσθετων ειδικών κριτηρίων
μοριοδότησης διαθεσιμότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.). Η εν λόγω κανονιστική πράξη (απόφαση) εκδόθηκε από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη
σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης προκειμένου, να βοηθήσει το προσωπικό που βγαίνει σε
διαθεσιμότητα, με πρόσθετη μοριοδότηση η οποία έρχεται να προστεθεί στην αρχική
γενική μοριοδότηση που υπάρχει από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για
όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Προς τούτο σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση καμία πρόσθετη απόφαση ειδικών κριτηρίων
μοριοδότησης δεν μπορεί να υπερισχύει της γενικής μοριοδότησης του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης &ι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης   ούτε φυσικά και να την αναιρεί.

     Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό καμία
ανησυχία δεν απορρέει από την συγκεκριμένη κανονιστική πράξη-Κ.Υ.Α, αντίθετα
διαβεβαιώνουμε ότι όλο αυτό κινείται προς το συμφέρον των υπαλλήλων του Υπουργείου.
Με έκπληξή μας όμως διαπιστώνουμε τις τελευταίες μέρες, από τηλεφωνήματα
συναδέλφων, ότι γίνεται προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και
δημιουργία αναστάτωσης και ανησυχίας, κυρίως στους συναδέλφους αρχαιοφύλακες οι
οποίοι προσελήφθησαν με την προκήρυξη 2Κ του ΑΣΕΠ. Είναι δε απορίας άξιο ότι
γίνονται προσπάθειες από μεμονωμένους συναδέλφους να στραφούν ενάντια στα
συμφέροντα του κλάδου και της προστασίας του υφιστάμενου εργασιακού μας
καθεστώτος.

     Σε κάθε περίπτωση η Π.Ε.Υ.Φ.Α. δεν κωλυσιεργεί,  δε
συζητά τη φάση της διαθεσιμότητας από την οποία έχει εξαιρεθεί,  αλλά προσπαθεί  να αξιοποιήσει τη δεξαμενή της κινητικότητας.
Πιο συγκεκριμένα έχουν ζητηθεί χίλιοι εκατόν σαράντα επτά  (1.147) ημερήσιοι φύλακες και νυχτοφύλακες,
αίτημα το οποίο έχει γίνει δεκτό από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και
εκκρεμεί η διαδικασία υλοποίησης του από το αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Θέλουμε να
διαβεβαιώσουμε όλους τους συναδέλφους, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ανησυχίας.

     Στη νέα ιστοσελίδα μας (www.peyfa.gr) θα
βρίσκετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τα θέματα
του κλάδου μας, καθώς και θα μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις σε ζητήματα που
σας απασχολούν στη θέση «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας.

Για
την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

                      Ο
Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

            
Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                           
                 Γιώργος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σχετικά με τον καθορισμό πρόσθετων ειδικών κριτηρίων μοριοδότησης