Ανακοινώσεις

Σχετικά με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Μαρτίου 2014

     Πραγματοποιήθηκε
η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΥΦΑ με επιτυχία στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
στην Αθήνα στις 10/03/2014. Προηγήθηκε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την
παραμονή, όπου είχαν παρουσιασθεί, τα πεπραγμένα της Διοίκησης καθώς και οι
στόχοι, προκειμένου να αναπτυχθούν αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες στο Σώμα
της Γενικής Συνέλευσης.

     Συνάδελφοι, παρά την προσπάθεια ορισμένων
που επεδίωκαν να επικρατήσει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα στην Συνέλευσή μας, για
να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο, να μηδενίσουν και να απαξιώσουν το Σωματείο
μας, τελικά οι εγγυητές της ομαλότητας, της υπευθυνότητας, του διαλόγου και των
δημοκρατικών διαδικασιών, που είστε εσείς όλοι οι συνάδελφοί μας, απαντώντας,
τους απομονώσατε και αποφασίσατε να εγκρίνετε: Τον διοικητικό απολογισμό με συντριπτική πλειοψηφία. Με ακόμη
μεγαλύτερη πλειοψηφία τον οικονομικό απολογισμό και το πρόγραμμα δράσης καθώς
και τα ψηφίσματα που κατατέθηκαν ομόφωνα.

       Συνάδελφοι, σε όσους παρευρέθησαν στην
Γενική Συνέλευση έγινε μία πλήρης και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για όλα τα
θέματα. Σε όσους δεν μπόρεσαν να παραστούν για διάφορους λόγους, κυρίως για όσους
υπηρετούν στην περιφέρεια και ειδικά σε μακρινές αποστάσεις και σε νησιά
θέλουμε να γνωρίζουν συνοπτικά τα θέματά μας:

Οι
δύο πρόσθετες αμοιβές μας πέραν του μισθού, έχουν όλα δρομολογηθεί και
αναμένεται  να μας καταβληθούν κανονικά
το δίμηνο Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου 2014 στις 27 Μαρτίου. Φυσικά δεν θα μας καταβληθούν
επειδή είναι στον αυτόματο πιλότο, όπως για μία ακόμη φορά προσπάθησαν να μας πείσουν
κάποιοι, υπεραγωνιστές, που άλλοτε μας έλεγαν ότι είναι “ψίχουλα” και να μην τα
εργαζόμαστε, αλλά να επιδιώξουμε την εφαρμογή κυλιόμενου πενθημέρου ή την
καταβολή τους όπως στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αλλά θα μας καταβληθούν
επειδή η Διοίκηση του Σωματείου παρακολουθεί την εξέλιξη των διαδικασιών,
παρεμβαίνει όποτε χρειάζεται και έχει φροντίσει να έχουν εξασφαλισθεί και οι
απαραίτητες εγκριτικές ΚΥΑ και τα αντίστοιχα κονδύλια για όλο το 2014.

Οι
προτάσεις μας για τον νέο οργανισμό στο Υπουργείο Πολιτισμού έχουν κατατεθεί,
όπως ακριβώς είχαν συζητηθεί και συνδιαμορφωθεί σε παλαιότερη συνεδρίαση του
Γενικού Συμβουλίου. Συνοπτικά ζητάμε:

Τμήμα
φύλαξης στην Κεντρική Υπηρεσία. Έχουν συμφωνήσει και όπως όλα δείχνουν για
πρώτη φορά θα υλοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα του κλάδου.Στο
τμήμα της μεγάλης ενοποιημένης Εφορείας Αρχαιοτήτων θα συμπεριλαμβάνεται και η
φύλαξη.

Ανά
Μουσείο και Αρχ/κο χώρο θέση αρχιφύλακα θεσμοθετημένη με συγκεκριμένα κριτήρια.Να
θεσπιστούν θέσεις ΠΕ και ΤΕ και στον κλάδο μας και να τις καταλάβουν όσοι ήδη
υπηρετούν σε αυτόν με τα ανωτέρω προσόντα.Όλες
οι παραπάνω θέσεις να καλύπτονται, από υπαλλήλους που θα προέρχονται από τον
κλάδο των Αρχαιοφυλάκων και να ισχύει ότι και στο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

Από
την διαδικασία της κινητικότητας, η Πολιτική Ηγεσία είχε υποσχεθεί ότι θα
ενισχυθούμε με σημαντικό αριθμό υπαλλήλων για να καλύψουμε τις τεράστιες
ελλείψεις που υπάρχουν στους Αρχαιολογικούς χώρους και στα Μουσεία. Δυστυχώς,
φαίνεται μέχρι τώρα να μην είναι συνεπείς μ’ αυτή τους την δέσμευση. Σε κάθε
περίπτωση η Πολιτική Ηγεσία πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της το θέμα αυτό
και αν δεν καρποφορήσει η διαδικασία της “κινητικότητας”, θα πρέπει σύντομα να
προχωρήσει  στην πρόσληψη ενός σημαντικού
αριθμού μόνιμου προσωπικού.

Η
4η κατά σειρά, διάταξη για την εκτός ωραρίου λειτουργία Μουσείων και Αρχ/κων
χώρων, είναι σε εκκρεμότητα και η θέση του Σωματείου είναι να μην συμμετέχουμε μέχρι
να βρεθεί νόμιμος τρόπος πληρωμής μας. Όπως σας έχουμε ξανατονίσει, είναι ένα
θέμα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, και υπευθυνότητα.

Σχετικά
με τα ποσοστά από τα πωλητέα είδη που μας οφείλονται από το ΤΑΠΑ, όπως
γνωρίζετε ήδη έγινε αγωγή  για να
μπορέσουμε να τα διεκδικήσουμε έστω δικαστικά. Το ΤΑΠΑ δηλώνει ότι μέχρι και
τον Οκτώβρη του 2011 μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, θα βρει
τρόπο να πληρώσει, αν και διατηρούμε ισχυρές επιφυλάξεις. Για την επόμενη
περίοδο μέχρι και σήμερα, ισχυρίζεται ότι είναι παράνομο και δεν μπορεί να
πληρώσει, συνδέοντας το θέμα με το νέο μισθολόγιο του Ν. 4024. Όμως συνάδελφοι
αυτός ο ισχυρισμός δεν ευσταθεί και θα καταπέσει στα πολιτικά δικαστήρια.

Σχετικά
με το νομοσχέδιο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. απαιτήσαμε να αποσυρθεί η διάταξη που προσπαθεί
να μας επαναφέρει στον εργασιακό μεσαίωνα, επιβάλλοντας ποσόστοση στην
αξιολόγηση των Δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και να αποσυρθεί το άρθρο 43. Τελικά
οι προσπάθειες δεν πήγαν χαμένες, αφού τουλάχιστον στο άρθρο 43 υπήρξε μια
σημαντική βελτίωση. Συγκεκριμένα, ως προς τους ελέγχους νομιμότητας στοιχείων
πτυχίων, μετατροπές συμβάσεων σε ΙΔΑΧ κτλ και για τυχόν παρατυπίες ή άλλα
προβλήματα που θα διαπιστωθούν, οι κυρώσεις αποδίδονται στον υπάλληλο μόνο στην
περίπτωση που θα αποδεικνύεται ότι αυτό συνέβη με υπαιτιότητα δική του.

Επιπρόσθετα
να σας πληροφορήσουμε ότι, μετά την κοινοποίηση εγκυκλίου του Γεν. Λογιστηρίου
του Κράτους με θέμα την ερμηνευτική προσέγγιση της διάταξης του άρθρου 67 του
Ν.4235/2014, όσον αφορά την εκ νέου εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης
καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας, το Σωματείο μας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να ενταχθεί και ο κλάδος μας στο προσωπικό των φορέων που
υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου του Ν.4024/2011 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ
συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ κτλ).

Κάνουμε
μια νέα προσπάθεια για να πετύχουμε την συνταξιοδοτική ανταποδοτικότητα της 6ης
ημέρας εργασίας την εβδομάδα. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μας, συντάσσει
σχετική διάταξη. Αναζητείται η πολιτική βούληση από τον καθ’ ύλην αρμόδιο
Υπουργό αρχικά και στην συνέχεια από τους συναρμόδιους Υπουργούς, προκειμένου
να προωθηθεί προς υλοποίηση. Επειδή δεν προκαλείται δαπάνη του Δημοσίου, υπάρχουν
ελπίδες για την ικανοποίηση του. Όμως είναι ακόμη πρόωρο για να πούμε κάτι
περισσότερο αυτή την στιγμή.

Το
θλιβερό φαινόμενο των καταγγελιών δυστυχώς καλά κρατεί και συνεχίζεται.
Συνάδελφοι για τον απαράδεκτο ρόλο που έπαιξαν και παίζουν κάποιοι θα τα πούμε
την κατάλληλη ώρα. Για τώρα σας λέμε μόνο ότι το Σωματείο μας κάνει το χρέος
του. Προσπαθεί να προστατέψει τον κλάδο και τους συναδέλφους. Όχι μόνο δεν
περισσεύει ούτε ένας αρχαιοφύλακας για να απολυθεί, αλλά υπάρχουν μεγάλες
ελλείψεις και ζητάμε αυτές να καλυφθούν άμεσα, είτε από την κινητικότητα, είτε
με νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Οι συνάδελφοι του Π.Δ. 164/2004 που
δικαιολογημένα ανησυχούν, γιατί φαίνεται ότι έχουν στοχοποιηθεί για να είναι τα
πρώτα θύματα μιας ακατανόητης και ιδιότυπης ομηρίας, με την επαναλαμβανόμενη
απειλή για την εργασία τους, να είναι βέβαιοι ότι το Σωματείο, δηλώνει παρών,
είναι δίπλα τους και δεν θα επιτρέψει σε κανένα έτσι εύκολα να τους αδικήσει. Η
δε Πολιτική Ηγεσία, πρέπει επιτέλους να πάψει να κρύβεται και να πάρει καθαρή
θέση για το θέμα.

Με
αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για
την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

                            Ο
Πρόεδρος                                                                                        
             Ο Γεν. Γραμματέας              
Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                           
                                    Γιώργος
Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σχετικά με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Μαρτίου 2014