Ανακοινώσεις

Υπόμνημα ΠΕΥΦΑ σχετικά με παρακράτηση εισφορών

                                                                               Προς :  1) Πρόεδρο Δ.Σ. ΤΑΠΑ                                                                                                                                       Κο Σούμπαση Θεόδωρο                                                                                                                2) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠ.ΠΟ.Α.                                                                                                                   Κο Λιόντο Γεώργιο ΥΠΟΜΝΗΜΑΘΕΜΑ: Παρακράτηση εισφορών, από τις πρόσθετες αμοιβές φυλακτικού προσωπικού, για παροχή εργασίας πέραν πενθημέρου και Κυριακών / Αργιών, Μονίμου, Ι.Δ.Α.Χ. και κυρίως των μεταταγέντων υπαλλήλων που διατήρησαν τον ασφαλιστικό τους φορέα.     Παρά τις επανειλημμένες προφορικές μας ερωτήσεις και ενστάσεις, σχετικά με την νομιμότητα των παρακρατούμενων εισφορών, από την ως άνω παροχή εργασίας / αμοιβής μας και επειδή αυτές οι κρατήσεις συνεχίζονται χωρίς να έχουμε λάβει κάποια απάντηση, παρακαλούμε να μας απαντήσετε άμεσα πλέον εγγράφως, βάσει ποιου νόμου και υπέρ ποίων ακριβώς ταμείων γίνονται αυτές οι κρατήσεις, δεδομένου ότι πρόκειται για παροχή εργασίας, για την οποία μέχρι σήμερα δεν μας έχει αναγνωρισθεί συνταξιοδοτική ανταποδοτικότητα.Για την Εκτελεστική Γραμματείατης Π.Ε.Υ.Φ.Α.                                                  Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας                                       Ιωάννης Μαυρικόπουλος                                                               Γεώργιος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα ΠΕΥΦΑ σχετικά με παρακράτηση εισφορών