Ανακοινώσεις

Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων σχετικά με την λειτουργία των Αρχ/κών χώρων και Μνημείων κατά τις επίσημες αργίες