Ανακοινώσεις

Επανασύσταση ΙΕΚ με ειδικότητα “Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων”

     Η Π.Ε.Υ.Φ.Α., απόλυτα συνεπής στη
δράση και στους στόχους  που θέτει, σας
ανακοινώνει σήμερα με ικανοποίηση, ότι οι προσπάθειές της απέδωσαν και πλέον
έχουμε την επανασύσταση του ΙΕΚ με ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και
Αρχαιολογικών Χώρων» (ΦΕΚ Β’/1154/6-5-2014).     
Από την πρώτη στιγμή της κατάργησης, του συγκεκριμένου ΙΕΚ, είχαμε
διαφωνήσει και είχαμε θέσει ως άμεση προτεραιότητα την επανίδρυσή του.

    
Η διαρκής ποιοτική αναβάθμιση του κλάδου, ήταν και παραμένει πάντα,
διακηρυγμένη θέση της Π.Ε.Υ.Φ.Α. Είναι στοιχείο σημαντικό που διασφαλίζει την
επαγγελματική κατοχύρωση του κλάδου, όχι μόνο στο σήμερα, αλλά του δίνει
προοπτική και για μελλοντικά.    
Συγχωνεύσεις, με γενικότερες ειδικότητες «φύλαξης», καμιά σχέση δεν
είχαν με την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, γι’ αυτό
και ήμασταν αντίθετοι. Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. είχε και έχει θέσεις, τις οποίες μπορεί να
επιβάλει και να πραγματοποιήσει.

Για την Εκτελεστική
Γραμματεία

της Π.Ε.Υ.Φ.Α.

 

                Ο
Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

          Ιωάννης Μαυρικόπουλος                                                      
             Γεώργιος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επανασύσταση ΙΕΚ με ειδικότητα “Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων”