Ανακοινώσεις

Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων σχετικά με την λειτουργία των Αρχ/κών χώρων, Μουσείων και Μνημείων κατά τις ημέρες των εκλογών (18 & 25-5-2014)