Ανακοινώσεις

Παρακράτηση εισφορών από πρόσθετες αμοιβές (εξαιρέσιμα – πέραν πενθημέρου)

   Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις μας προς τις οικονομικές υπηρεσίες τόσο του ΥΠ.ΠΟ.Α., όσο και του ΤΑΠΑ, σχετικά με την νομιμότητα παρακράτησης εισφορών από τις δύο πρόσθετες αμοιβές μας (εξαιρεσίμων και πέραν πενθημέρου) από το μόνιμο και ΙΔΑΧ φυλακτικό προσωπικό, δεδομένου ότι για αυτές τις αμοιβές μας μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει συνταξιοδοτική ανταποδοτικότητα. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα ενημερωθείτε άμεσα.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παρακράτηση εισφορών από πρόσθετες αμοιβές (εξαιρέσιμα – πέραν πενθημέρου)