Ανακοινώσεις

Υπόμνημα ΠΕΥΦΑ σχετικά με περικοπή υπερωριών στο Δημόσιο

                                                                                                                                  
29/05/2014

                                                                                                                                                       Προς:   1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                      

                                                                                       Κο Πάνο Παναγιωτόπουλο

                                                                        2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                                      Κο Χρήστο Σταϊκούρα

                                                                         3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠ.ΠΟ.Α

                                                                                       Κα Λίνα Μενδώνη

                                                                        4) Γενική Γραμματεία Υπουργείου
Οικονομικών

                                                                          5) 22η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα: Περικοπή υπερωριών στο Δημόσιο

     Σχετικά με
πληροφορίες που υπάρχουν αυτές τις ημέρες, για απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, περί περικοπών υπερωριών
στο Δημόσιο τομέα και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην
απρόσκοπτη λειτουργία  Μουσείων και
Αρχαιολογικών Χώρων, κατά τα Σαββατοκύριακα – Αργίες και μάλιστα εν μέσω
τουριστικής περιόδου, η ΠΕΥΦΑ θέλει να σας υπενθυμίσει τα ακόλουθα:

     Ο κλάδος του φυλακτικού προσωπικού του
ΥΠ.ΠΟ.Α. που λειτουργεί τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους του Δημοσίου,
προκειμένου να επιτυγχάνεται η λειτουργία / επισκεψιμότητά τους για το κοινό
και τις επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, εργάζεται όλα τα Σαββατοκύριακα και τις
επίσημες Αργίες του Κράτους, καθ’ όλο το έτος.

     Αποτέλεσμα τούτου, είναι να εξυπηρετείται
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο τουρισμός της πατρίδας μας και αυτό να
αποφέρει σημαντικά έσοδα στην εθνική οικονομία.

     Η πρόσθετη αυτή παροχή εργασίας μας, που
είναι πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, μας καταβάλλεται υπό την μορφή υπερωριών.
Για το λόγο αυτό, στο Νέο Μισθολόγιο του Νόμου 4024, στο άρθρο είκοσι (20),
παράγραφος επτά (7), καθώς και στο Νόμο 4038 “επείγουσες ρυθμίσεις …
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015”, στο άρθρο 32, παράγραφος πέντε (5),
γίνεται ρητή αναφορά στο προσωπικό φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, μας εξαιρεί από τους περιορισμούς που προβλέπονται σ’ αυτούς τους νόμους και
δίδεται η αρμοδιότητα στον Υπουργό Οικονομικών και στον καθ’ ύλην αρμόδιο, Υπουργό
Πολιτισμού, με ΚΥΑ να καθορίζουν τις λεπτομέρειες, όπως ακριβώς γίνεται, τα
τελευταία χρόνια μετά την ισχύ του Νέου Μισθολογίου από τον Νοέμβριο του 2011
και εντεύθεν. Δηλαδή αυτή η εξαίρεση πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει να
υφίσταται.

      Εν
κατακλείδι, θέλουμε να γίνει απολύτως κατανοητό ότι, αν δεν μας εξαιρούσε ο
νόμος από τους περιορισμούς που θέτει, περί υπερωριών (κατ’ ανώτατο μέχρι 16
ώρες το μήνα), τότε τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι θα ήταν ανοιχτοί και
επισκέψιμοι για το κοινό, μόνο δύο
Κυριακές το μήνα. Κάτι ασφαλώς που για πολλούς λόγους, δεν θα προστάτευε το
καλώς νοούμενο Δημόσιο συμφέρον.

     Ευελπιστούμε ότι η παρούσα υπενθύμιση, θα
συμβάλει στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών, προς
αποφυγή ανεπιθύμητων προβλημάτων, στην ομαλή λειτουργία των Μουσείων και
Αρχαιολογικών Χώρων της χώρας μας.

Για την Εκτελεστική
Γραμματεία

της Π.Ε.Υ.Φ.Α.

                               Ο
Πρόεδρος                                                     
                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

                  Ιωάννης Μαυρικόπουλος                                                                                                Γεώργιος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα ΠΕΥΦΑ σχετικά με περικοπή υπερωριών στο Δημόσιο