Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ σχετικά με τις παιδικές κατασκηνώσεις

Θέμα: «Κατασκηνώσεις Γ’ Περιόδου (Αυγούστου) για τα παιδιά των υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.Α »
Συνάδελφοι, η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. από τις αρχές Απριλίου 2014 έθεσε στην
πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. και έγινε αποδεκτό, το αίτημα της
οικονομικής κάλυψης των παιδιών μας για τις κατασκηνωτικές περιόδους
(Α’, Β’, Γ’) έτους 2014 Δυστυχώς παρά την έγκαιρη απόφαση επιχορήγησης
του Δ.Σ του Τ.Α.Π.Α. προς το Τ.Α.ΥΠ.ΠΟ. και την υπογραφή από τον
Υπουργό, εν τούτοις η σχετική δαπάνη κρίθηκε προσωρινά από την κ.
Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως μη σύννομη και παραπέμφθηκε σε Τμήμα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο έκρινε τη δαπάνη απολύτως νόμιμη. Όλη
αυτή η καθυστέρηση είχε ως συνέπεια να χαθούν οι δύο περίοδοι Α’
&Β’ και να δύναται να καλυφθούν οι γονείς που θα υποβάλλουν αιτήσεις
για την Γ’ κατασκηνωτική περίοδο του Αυγούστου.
Καλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της
ελάχιστης κοινωνικής παροχής να το πράξουν άμεσα, σύμφωνα με τις οδηγίες
του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.taypyppo.gr.Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε. – ΥΠ.ΠΟ.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ σχετικά με τις παιδικές κατασκηνώσεις