Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΠΕΥΦΑ σχετικά με επίδομα επικίνδυνο & ανθυγιεινό και αποζημίωση εργασίας εκτός ωραρίου

Συνάδελφοι,

     Είναι γνωστές οι προσπάθειες του Σωματείου
μας, για την έκδοση ΚΥΑ, σχετικά με την αποζημίωση για την εργασία μας εκτός
ωραρίου λειτουργίας των Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων, καθώς επίσης και για την
διεκδίκηση του επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόματος.

     Θα
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή, την
παρακολουθούμε και αναμένουμε την τελική διαμόρφωση του σχεδίου. Θέλουμε να
πιστεύουμε ότι η θετική αυτή προσπάθεια, θα διαμορφωθεί σωστά, ώστε να μπορέσει
να λειτουργήσει άμεσα.

      Συνάδελφοι, εδώ και μήνες ξεκίνησε μια
καθημερινή προσπάθεια ένταξης του κλάδου των αρχαιοφυλάκων στην κατηγορία του
επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόματος. Συντάξαμε και καταθέσαμε έναν πλήρη
φάκελο με τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν το δίκαιο
του αιτήματός μας. Η ΚΥΑ αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών για υπογραφή,
όμως, η μέχρι τώρα, προφορική ενημέρωση που έχουμε, είναι ότι δεν υπογράφεται.

     Μετά από ομόφωνη απόφαση της διευρυμένης
Εκτελεστικής Γραμματείας, σας καλούμε να μην συμμετέχετε σε καμία εκδήλωση,
προγραμματισμένη ή μη, που το Υπουργείο έχει ανακοινώσει για την πανσέληνο στις
10 Αυγούστου.

     Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. αναμένει την καταληκτική
ημερομηνία σχετικά με την έκδοση ΦΕΚ, για το επικίνδυνο και ανθυγιεινό επίδομα,
που είναι η 11η Αυγούστου 2014 και θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση
για περαιτέρω ενημέρωση επί των θεμάτων αυτών. Ζητάμε τουλάχιστον, ισότιμη μεταχείριση,
σε σχέση με τους άλλους κλάδους του Υπουργείου Πολιτισμού.

     Οι αρχαιοφύλακες θα εκτιμήσουν τις εξελίξεις,
θετικές ή αρνητικές, επί των ανωτέρω θεμάτων και θα απαντήσουν την κατάλληλη
στιγμή.

Για την Εκτελεστική
Γραμματεία

της Π.Ε.Υ.Φ.Α.

 

                                              Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

                                     Ιωάννης Μαυρικόπουλος                                                      
        Γεώργιος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση ΠΕΥΦΑ σχετικά με επίδομα επικίνδυνο & ανθυγιεινό και αποζημίωση εργασίας εκτός ωραρίου