Ανακοινώσεις

Ενημέρωση Υπουργού για θέματα αρχαιοφυλάκων

Συνάδελφοι,
η παρούσα ανακοίνωση έχει αποσταλεί, υπό μορφή υπομνήματος και στην Πολιτική
Ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α.

     Ο κλάδος Φύλαξης – Πληροφόρησης τον οποίο
εκπροσωπούμε, αριθμεί μόλις 1700 μονίμους υπαλλήλους (ημερήσιους και
νυχτερινούς), οι οποίοι φυλάτουν με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, τα Μουσεία
και τα Μνημεία της χώρας μας και τις 365 ημέρες το χρόνο, καθ’ όλο το 24ωρο.
Επίσης υποδέχονται και εξυπηρετούν εκατομμύρια επισκεπτών, όλες τις εργάσιμες
μέρες, όλα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες του χρόνου, κάτι που δίνει την
δυνατότητα να θαυμάζεται και να διαφημίζεται η χώρα μας, η ιστορία της και ο
πολιτισμός της σε ολόκληρο τον πλανήτη και παράλληλα αυτό να επιφέρει σημαντικά
οικονομικά οφέλη στην δοκιμαζόμενη οικονομία μας.

     Κύριε Υπουργέ, πιστεύουμε ότι μπορείτε να
συμβάλλετε, ώστε να επιλυθούν κάποια από τα πολλά προβλήματα, θεσμικά κυρίως,
που μας απασχολούν και δυστυχώς χρονίζουν. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα πιο
σημαντικά και επείγοντα:

     Α) Στο νέο νόμο περί οργανισμού στο
ΥΠ.ΠΟ.Α. που ψηφίστηκε και άμεσα θα τεθεί σε ισχύ, προβλέπεται Τμήμα Φύλαξης
στη Διεύθυνση Μουσείων και σ’ αυτό θα προΐσταται υπάλληλος προερχόμενος από τον
κλάδο Φύλαξης – Πληροφόρησης. Εκτιμούμε καταρχήν ότι είναι θετικό βήμα, που θα
βοηθήσει ώστε να υπάρχει καλύτερη οργάνωση και συντονισμός πανελλαδικά, έτσι
ώστε έγκαιρα να αντιμετωπίζονται τα όποια προβλήματα προκύπτουν. Όμως είναι
απαραίτητη μία Υπουργική Απόφαση που θα εξηγεί και θα προβλέπει όσα ο νέος
Οργανισμός παρέλειψε, όπως π.χ. το θέμα των υπευθύνων φύλαξης (Αρχιφυλάκων).
Είναι απαραίτητο επίσης η θέση του Τμηματάρχη φύλαξης να καλυφθεί με
αξιοκρατικό τρόπο (βαθμός, ξένη γλώσσα κτλ) και πρέπει μέχρι την οριστική κρίση
των τμηματαρχών να οριστεί προσωρινός τμηματάρχης ώστε να ξεκινήσει άμεσα η
λειτουργία του τμήματος αυτού. Επιπρόσθετα θα θέλαμε να επισημάνουμε την
δυσλειτουργία και τα προβλήματα που θα προκύψουν, με την μη θεσμοθέτηση των
υπευθύνων φύλαξης (Αρχιφυλάκων), στις ενοποιημένες εφορείες και στα Μουσεία. Οι
προτάσεις μας, που εγκαίρως είχαμε καταθέσει, δεν ελήφθησαν, δυστυχώς, υπόψη.
Ζητάμε άμεση συνάντηση με την επιτροπή που έχει συσταθεί για την εφαρμογή του Οργανισμού,
για να εκθέσουμε και να εξηγήσουμε τις προτάσεις μας για το θέμα αυτό.

     Β) Πρέπει έγκαιρα να εκδοθεί ΚΥΑ που θα
καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για την μετά το πέρας λειτουργίας των Μουσείων
και Μνημείων, όταν πρόκειται για προγραμματισμό εκδηλώσεων, όπως πολιτιστικές
εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, πανσέληνος, κρουαζιέρες, μουσικές
παραστάσεις κτλ. Η ΚΥΑ είναι απαραίτητη, δεν προκαλεί καμία δαπάνη στο Δημόσιο.
Αντίθετα θα λειτουργήσει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και θα διευκολύνει φορείς
της κοινωνίας μας που το επιζητούν, αλλά και των εργαζομένων που θα γνωρίζουν
ακριβώς τόσο τις υποχρεώσεις τους, όσο και τα δικαιώματά τους. Προτείνουμε
άμεση συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων (ΥΠ.ΠΟ.Α. – Τ.Α.Π.Α. – Γεν. Λογιστήριο)
ώστε να τεθούν όλα τα θέματα που άπτονται της ΚΥΑ για να έχουμε μία σύντομη
εξέλιξη, εξασφαλίζοντας και την λειτουργικότητα της.

     Γ) Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το άρθρο 67
του νόμου 4235/2014 η κυβέρνηση έκρινε ότι μπορεί να υπάρξει επαναξιολόγηση
χορήγησης του «επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» και σε άλλους
εργαζόμενους που το δικαιούνται. Το Σωματείο μας είχε υποβάλλει σχετικό αίτημα
και είχαμε ζητήσει και τη δική σας υποστήριξη για την ικανοποίησή του. Όμως
παρά και τις δικές σας διαβεβαιώσεις ότι το δικαιούται ο κλάδος μας και ότι θα
το στηρίζατε, απάντησαν αρνητικά. Παράλληλα, ενημερωθήκαμε ότι θα συσταθεί
ειδική ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο την αξιολόγηση ανά Υπουργείο του εν λόγω
επιδόματος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι άμεσα θα παρέμβετε στο αρμόδιο Υπουργείο,
όπως σας δίνεται ήδη η δυνατότητα με την επιστολή που σας απέστειλαν, οι κύριοι
Μητσοτάκης και Σταϊκούρας.

     Δ) Κύριε Υπουργέ, ένα ακόμη αίτημα της
ΠΕΥΦΑ που θέλουμε την βοήθειά σας και το οποίο δεν έχει κανένα κόστος για το
Δημόσιο, είναι η συνταξιοδοτική ανταποδοτικότητα για την 6η ημέρα
εβδομαδιαίας εργασίας μας. Ο αρχαιοφύλακας εργάζεται οκτώ ώρες την ημέρα όσο
και όλοι οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και μάλιστα υπό αντίξοες και επικίνδυνες
συνθήκες. Όπως σε όλο το Δημόσιο, έτσι και ο κλάδος μας έχει πρόγραμμα
πενθήμερης εργασίας από Δευτέρα έως Παρασκευή. Όμως για να επιτυγχάνεται η
λειτουργία και επισκεψιμότητα των Μουσείων και των Μνημείων της χώρας μας, όλες
τις ημέρες της εβδομάδας, όλα τα Σάββατα, όλες τις Κυριακές και όλες τις
Αργίες, οι αρχαιοφύλακες εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα. Δηλαδή,
εργαζόμαστε 26 και 27 ημέρες το μήνα, με αποτέλεσμα κάθε 5 χρόνια να
εργαζόμαστε 1 χρόνο παραπάνω, από όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Ζητάμε για
την 6η ημέρα εργασίας μας, να μας δίνεται η δυνατότητα να την
αναγνωρίζουμε συνταξιοδοτικά Κάτι που σε κάποιους άλλους εργαζόμενους, όπως οι
ένστολοι, αυτή η δυνατότητα έχει δοθεί. Από την προτεινόμενη ρύθμιση δεν
προκαλείται δημόσια δαπάνη. Αυτονόητο είναι ότι παρακρατούνται, οι εισφορές για
το κλάδο σύνταξης, από την αμοιβή μας για την προσφερόμενη εργασία μας πέραν
του υποχρεωτικού ωραρίου και αυτό να μας ανταποδίδεται σαν πραγματικός
συνολικός χρόνος εργασίας. Είναι μια δίκαιη και ηθική ρύθμιση για τον κλάδο
μας.

Ε)
Κύριε Υπουργέ, θεωρούμε απαράδεκτο γεγονός την στοχοποίηση του ΥΠ.ΠΟ.Α. από
τους ελεγκτές Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., με αποτέλεσμα να έχουμε αλλεπάλληλους,
επαναλαμβανόμενους ελέγχους και να προκαλείται σε όλους τους υπαλλήλους του
Υπουργείου, ανησυχία, αναστάτωση και κλίμα φοβίας. Η κατάσταση αυτή που διαρκεί
περισσότερο από τέσσερα χρόνια, πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Προς το σκοπό
αυτό, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας.

          Τέλος, σας ζητάμε μία συνάντηση,
προκειμένου να σας αναπτύξουμε πιο αναλυτικά τις σκέψεις μας και πιο
συγκεκριμένα, τις προτάσεις που έχουμε για τα παραπάνω θέματα.

Για την
Εκτελεστική Γραμματεία

της Π.Ε.Υ.Φ.Α.

 

                                                 Ο Πρόεδρος                                                             
                 Ο Γεν. Γραμματέας

                                         Ιωάννης Μαυρικόπουλος                                                                   Γεώργιος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση Υπουργού για θέματα αρχαιοφυλάκων