Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. σχετικά με Αποφάσεις του Γενικού Συμβούλιου της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ.

-Συνεχίζεται η Απεργία-Αποχή από
Αξιολόγηση και επανελέγχους συμβάσεων

-Πλαίσιο Αποφάσεων του Γενικού
Συμβουλίου

Πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014
τακτική συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. το οποίο
σηματοδότησε την έναρξη του δεύτερου έτους της θητείας του παρόντος Γενικού
Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν το ΥΠ.ΠΟ.Α
και όλους εμάς τους εργαζόμενους σε αυτό.

Το
Γενικό Συμβούλιο έλαβε μια σειρά από
σημαντικές αποφάσεις στα φλέγοντα θέματα, αφού πρώτα για το κάθε ένα ξεχωριστά
έγινε συζήτηση για τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί σε αυτό.

Ø  Στο θέμα της «Αξιολόγησης στο Δημόσιο» όπως είναι γνωστό η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. από την
πρώτη στιγμή, μαζί με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., είχε καταγγείλει τον προσχηματικό της
χαρακτήρα, αφού η εκ των ων ουκ άνευ «διαταγή» του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. ήταν η
υποχρεωτική κάτω από τη βάση βαθμολόγηση του 15% των αξιολογούμενων.  Από αυτό και μόνο το στοιχείο έχει εξ αρχής
φανερή η πραγματική στόχευση του Υ.Δ.Μ.Η.Δ που ήταν η δημιουργία δεξαμενής
έτοιμων προς απόλυση εργαζομένων και σε καμία περίπτωση η βελτίωση της Δημόσιας
Διοίκησης. Στο ΥΠ.ΠΟ.Α. η μεγάλη συμμετοχή (που ξεπέρασε το 90%) των συναδέλφων
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων στην απεργία/αποχή από τα καθήκοντα της
“αξιολόγησης” δείχνει ότι και στο ΥΠΠΟΑ έγινε ευρύτερα κατανοητή τόσο
η πραγματική στόχευση την προτεινόμενης ρύθμισης του ΥΔΜΗΔ όσο και η δυνατότητα
που έχουμε οι εργαζόμενοι μέσα από τη συλλογική και μαζική δράση μας να
ακυρώσουμε στην πράξη μια απαράδεκτη πολιτική επιλογή. Η απόφαση, μάλιστα, της
προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς να
μην προχωρήσει τελικά στον επιμερισμό ποσοστών ανά υπηρεσιακή μονάδα και ανά
κλίμακα βαθμολόγησης και να δηλώσει, αφουγκραζόμενη και το γενικό αίσθημα των
υπαλλήλων, τη συμμετοχή της στην απεργία-αποχή που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, τροποποιεί
ήδη τα δεδομένα. Για την πλειονότητα των υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΠΟΑ (όσες
υπάγονται στην ΓΔΑΠΚ και στις οποίες υπηρετούν περίπου 5.400 από τους 6.800
περίπου συνολικά εργαζομένους στο Υπουργείο) δεν υφίσταται καν επιμερισμός,
επομένως δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση! Στην ίδια κατεύθυνση, της συμμετοχής
στην απεργία/αποχή από κάθε πράξη που σχετίζεται με την αξιολόγηση, καλούμε για
μια ακόμη φορά όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν στην
ιεραρχία. Το Γενικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση της Απεργίας-Αποχής από κάθε διαδικασία
της Αξιολόγησης μέχρι της 31 Οκτωβρίου 2014 και ήδη εστάλη και το σχετικό
εξώδικο.

Ø  Αναφορικά με το θέμα των επανελέγχων
της μετατροπής των συμβάσεων εργασίας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, μέσω
του άρθρου 42 του Νόμου 4250, η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. έχει καταγγείλει το συγκεκριμένο
νόμο και έχει προσφύγει μαζί με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Σ.Τ.Ε  ζητώντας την κατάργησή του. Και αυτό γιατί
πίσω από την επίφαση της αναζήτησης πλαστών τίτλων σπουδών (για τους χρήστες
χαλκευμένων τίτλων η Ομοσπονδία έχει ζητήσει την παραδειγματική τους τιμωρία)
κρύβεται και πάλι ο στόχος των απολύσεων. Μάλιστα, ο Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης «εμπνευστής» και του συγκεκριμένου νόμου, καθημερινά συνεχίζει
την επιχείρηση σπίλωσης των εργαζομένων στο Δημόσιο, έστω και αν οι αρχικές του
«κορώνες» περί «φάμπρικας πλαστών τίτλων» κατέπεσαν άμεσα και πλέον εξελίχθηκαν
σε…παρατυπίες! Και γι’ αυτό το θέμα
ομόφωνα το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφάσισε τη συνέχιση της
Απεργίας-Αποχής από κάθε διαδικασία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου  2014.

Ø  Σε ό,τι αφορά το θέμα των συναδέλφων
που έχουν βρεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας η ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου είναι να υπάρξει αύξηση των
οργανικών θέσεων στο ΥΠ.ΠΟ.Α. μέσω του νέου Οργανισμού,  με τη σύσταση των θέσεων τους κλάδου τους που
καταργήθηκαν, ώστε όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και
προέρχονται από το ΥΠ.ΠΟ.Α. να επιστρέψουν 
στο Υπουργείο.

Ø  Στο θέμα του νέου Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. ομόφωνα το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι
δεν τον δεχόμαστε, καθώς δημιουργήθηκε με σκοπό την περικοπή δομών, μονάδων
και προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Ø  Ομόφωνα
αποφασίστηκε η
συνέχιση της  διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας με την εφαρμογή της απόφασης που έφυγε για το
Υπουργείο Οικονομικών με την υπογραφή του κ. Τασούλα και περιλαμβάνει όλα τα
αιτήματα των μονίμων και αορίστου χρόνου συναδέλφων σε ΥΠ.ΠΟ.Α και Γ.Γ.Α.,
καθώς και αυτά των ορισμένου χρόνου εργαζομένων.

Ø  Κατά
πλειοψηφία
αποφασίστηκε η συγκρότηση, διαπαραταξιακά, ομάδος εργασίας η οποία θα καταγράψει  τα προβλήματα του νέου οργανισμού.

Ø  Επίσης, κατά πλειοψηφία, συγκροτείται
ομάδα εργασίας  για την καταγραφή
προτάσεων για νέο Οργανισμό στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

Ø  Ομάδα
εργασίας με
διαπαραταξιακή εκπροσώπηση συγκροτείται με σκοπό την καταγραφή προτάσεων από
Συλλόγους και παρατάξεις, ώστε να
διαμορφωθεί το νέο Διεκδικητικό Πλαίσιο της Ομοσπονδίας, όπως κατά πλειοψηφία, αποφάσισε το Γενικό
Συμβούλιο.

 

Ø  Το
Γενικό Συμβούλιο ομόφωνα καταγγέλλει
την απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α να συγκροτήσει επιτροπή  με αρμοδιότητα την κατάθεση προτάσεων για την
καλύτερη αξιοποίηση-διαχείρηση αρχαιολογικών χώρων και μουσείων με πιλοτική
εφαρμογή στον Κεραμικό και την Βραυρώνα.

Ø   Ομόφωνα
έγινε δεκτό το ψήφισμα που κατατέθηκε από την παράταξη της Δ.Α.Σ και  καταγγέλλει το νόμο για τα οικονομικά των κομμάτων.

Ø  Αποφασίστηκε, τέλος, η συμμετοχή της
Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. σε όλες τις κινητοποιήσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καθώς και
εξουσιοδοτήθηκε η Ε.Ε. της Ομοσπονδίας για κάθε περαιτέρω κινητοποίηση
απαιτηθεί.

 

Συναδέλφισσες,
Συνάδελφοι,

Σε αυτή τη
λυσσαλέα επίθεση που δεχόμαστε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, μια επίθεση άνευ
προηγούμενου χωρίς ηθικούς φραγμούς παρά με μόνο στόχο τη διάλυση του Δημόσιου
Τομέα μπορούμε να την αποκρούσουμε μόνο με ενότητα, γενναιότητα και
αποφασιστικότητα. Σε αυτόν τον αγώνα δεν επιτρέπεται κανείς να κρύβεται και να
σιωπά.

 

Το Γενικό Συμβούλιο
της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. σχετικά με Αποφάσεις του Γενικού Συμβούλιου της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ.