Ανακοινώσεις

Υπόμνημα ΠΕΥΦΑ σχετικά με ωράριο Μουσείου Πέλλας

                                                                 
                          Πρός:  1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                          

                                                                                          Κο Τασούλα Κων/νο                           

                                                                                      2) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠ.ΠΟ.Α

                                                                                           Κα Λίνα Μενδώνη

                                                                                       3)
ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ                                                                                            ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

                                                                                           Κα Μαρία Βλαζάκη

                                                                                        4) Γρ. Υπουργού

                                                                                             Κο Δαλαγγέλη

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 ΘΕΜΑ: Ωράριο Λειτουργίας Μουσείου Πέλλας

     Η Π.Ε.Υ.Φ.Α εκφράζει την
εντονότατη αγανάκτησή της και καταγγέλλει την πρωτοβουλία της εφόρου της ΙΖ
ΕΠΚΑ, κας Κοτταρίδη, που με έγγραφό της με ημερομηνία 10/10/2014, ορίζει «δικό
της» ωράριο λειτουργίας, παρανόμως, σε αντίθεση με το ΦΕΚ 2883/20-12-2011 άρθρο
5, που ρητά αναφέρει ότι η λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων στην
μονοβάρδια, είναι 7 ώρες και η εργασία των αρχαιοφυλάκων 8 ώρες. Η Π.Ε.Υ.Φ.Α.
είναι υπέρ της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης λειτουργίας Μουσείων και
Αρχαιολογικών χώρων, αλλά όχι εις βάρος των εργαζομένων. Άλλωστε δική μας
πρόταση ήταν η λειτουργία των 33 χώρων με διευρυμένο ωράριο 08:00 – 20:00.

     Ως
εκ τούτου καλούμε άμεσα σε πρώτη φάση τον Υπουργό Πολιτισμού να παρέμβει για
την αποκατάσταση της νομιμότητας. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε όλα τα
αναγκαία νομικά και συνδικαλιστικά μέτρα.

     
Σας ενημερώνουμε ότι το έγγραφο της κας Κοτταρίδη, ορίζει την εφαρμογή
του παράνομου ωραρίου από 14/10/2014. Με ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου
της Π.Ε.Υ.Φ.Α., καλούμε τους συναδέλφους να εφαρμόσουν τα νόμιμα, δηλαδή 09:00
– 16:00 λειτουργία και 08:30 – 16:30 εργασία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

της Π.Ε.Υ.Φ.Α

            
    Ο Πρόεδρος   
                                                                                                                           Ο
Γεν. Γραμματέας

       Ιωάννης Μαυρικόπουλος                                                  
                                                              Γεώργιος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα ΠΕΥΦΑ σχετικά με ωράριο Μουσείου Πέλλας