Ανακοινώσεις

Υπόμνημα Π.Ε.Υ.Φ.Α. σχετικά με χειμερινό ωράριο

Προς: 
1.Γεν/κη
Δ/νση Αρχ/των και Πολ/κής Κληρονομιάς

                                                                                                                                                         2. Δ/νση Μουσείων

                                                                               

Θέμα: Χειμερινό ωράριο λειτουργίας
Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων

     Σας γνωρίζουμε την πρότασή μας για το
χειμερινό ωράριο λειτουργίας των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, εν όψει
μάλιστα και της αποχώρησης του εποχικού προσωπικού φύλαξης με σύμβαση ορισμένου
χρόνου που λήγει την 31η Οκτωβρίου 2014. Προτείνουμε λοιπόν από 1η
Νοεμβρίου και μέχρι την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου, τα ακόλουθα:Τα μεγάλα Μουσεία (που είχαν διπλή βάρδια κατά
την θερινή περίοδο): 09:00 – 16:00.Αρχαιολογικοί
χώροι και Μουσεία εντός αυτών: 08:00 – 15:00.Μικρά Μουσεία
(που είχαν μονή βάρδια και την θερινή περίοδο): 08:00 – 15:00.

Σας
επισημαίνουμε βέβαια ότι, πάγια θέση μας είναι όπου το φυλακτικό προσωπικό
επαρκεί, το ωράριο λειτουργίας και για την χειμερινή περίοδο να είναι
διπλοβάρδια, δηλαδή: 08:00 – 17:00.  

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

  

                                          Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                                   Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                            Γιώργος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα Π.Ε.Υ.Φ.Α. σχετικά με χειμερινό ωράριο