Ανακοινώσεις

Απάντηση στο από 22/9/2014 Υπόμνημα της ΠΕΥΦΑ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σχετικά με την σύσταση ειδικής Ομάδας Εργασίας, για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας