Ανακοινώσεις

Υπόμνημα για διεύρυνση ωραρίων

                                                                                  
Προς:   Αναπληρωτή
Υπουργό Πολιτισμού

                                                                                                            Κο
Ξυδάκη Νικόλαο                                                                        
                        Αξιότιμε
Κύριε Υπουργέ,

     Με χθεσινή μας επιστολή, ζητήσαμε να
πραγματοποιηθεί συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα θέματα
που άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστούν, πριν δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα.
Ένα από αυτά που κρίνουμε ότι είναι εξαιρετικά επείγον και πρέπει να
αντιμετωπιστεί άμεσα, είναι η ενίσχυση των μεγαλύτερων σε επισκεψιμότητα
Μουσείων και Μνημείων της χώρας μας, με εποχικούς υπαλλήλους φύλαξης,
προκειμένου αυτά να μπορούν από 1ης Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, να
λειτουργήσουν με διευρυμένα ωράρια από 08:00 έως 20:00

     Επειδή οι διαδικασίες (προκήρυξη
πρόσληψης, προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών, εξέτασης αυτών μέσω ΑΣΕΠ και
έκδοση αποτελεσμάτων), απαιτούν αρκετό χρόνο, σας ενημερώνουμε για την
σοβαρότητα του θέματος, έτσι ώστε να γίνουν όλα έγκαιρα, χωρίς καθυστερήσεις
και προβλήματα. Οι χρονικές προθεσμίες είναι εξαιρετικά συμπιεσμένες και για το
λόγο αυτό πρέπει να σας απασχολήσει και να τις ξεκινήσετε άμεσα.

    Είμαστε στην διάθεσή σας για να συμβάλλουμε
στην καλύτερη και πληρέστερη αντιμετώπιση του θέματος.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

                                             Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

                                   Γιάννης
Μαυρικόπουλος                                       
                           Γιώργος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα για διεύρυνση ωραρίων