Ανακοινώσεις

Πρακτικό συγκρότησης Γενικού Συμβουλίου ΠΕΥΦΑ

                          ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                                 

 Προς:     1.
Αναπληρωτή
Υπουργό Πολιτισμού

                                                                                          
                             Κο Ξυδάκη Νικόλαο

                                                                                                                    2.
Γραφείο Υπουργού

                                                                                                                         Κο Δούρο Παναγιώτη

                                                                                                                    3.
Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού

                                                                                                                         Κα Κουντουρά Έλενα

 

 

Συνεδρίασε σήμερα ημέρα Δευτέρα 16/02/2015, το Γεν.
Συμβούλιο της ΠΕΥΦΑ το οποίο εξελέγη στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις  19/20/21-01-2015, με μοναδικό θέμα τη
συγκρότηση του Σώμα. Μετά την ψηφοφορία που διεξήχθη εξελέγησαν στην επταμελή
Εκτελεστική Γραμματεία οι κάτωθι:                                                                                                   ΜΕΛΗ

Πρόεδρος:                                 Μαυρικόπουλος
Ιωάννης                         Αποστολάκης
Εμμανουήλ,                      

Α’
Αντιπρόεδρος:                        Οικονόμου
Κωνσταντίνος                        Τσιτσίνια
Αικατερίνη

Β’
Αντιπρόεδρος:                        Σιαπάτης
Νικόλαος                                 Καραβασίλης
Κωνσταντίνος

Γενικός
Γραμματέας:                  Δημακάκος
Γεώργιος                              Κατσούγκρη
Αμαλία

Ταμίας:                                     Κονδύλη
Γεωργία                                   Καμπίτης
Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής
Γραμματέας:          Κεκάκος Ελευθέριος                               Κούπανη Βασιλική

Οργανωτικός
Γραμματέας:          Τζέλας Βασίλειος                                    Νικολάου
Κωνσταντίνος

                                                                                                            Σαραντόπουλος
Νεκτάριος

                                                                                                            Μπανιάς
Επαμεινώνδας

                                                                                                            Παλόγος
Δημήτριος

                                                                                                            Τσιάμης
Περικλής

                                                                                                            Τσιντώνης
Παναγιώτης

                                                                                                            Δελνιώτης
Ιωάννης

                                                                                                             Χαρχάλου
Κέρκυρα

Μη
υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση.

 

Για το Γενικό Συμβούλιο

της Π.Ε.Υ.Φ.Α.

                                             Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας 

                                  Ιωάννης Μαυρικόπουλος                                             Γεώργιος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρακτικό συγκρότησης Γενικού Συμβουλίου ΠΕΥΦΑ