Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την συνάντηση της Π.Ε.Υ.Φ.Α., με τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού κο Ξυδάκη Ν. και την Γεν. Γραμματέα κα Βλαζάκη Μ.

Συνάδελφοι,

      Πραγματοποιήθηκε χθες, ημέρα Δευτέρα
04/05/2015, προγραμματισμένη συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΕΥΦΑ
σε διευρυμένη σύνθεσή της από όλους τους συνδυασμούς που συμμετείχαν στις
πρόσφατες εκλογές του Σωματείου μας, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού κύριο
Ξυδάκη Νικόλαο και των Γενική Γραμματέα ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κυρία Βλαζάκη Μαρία.

     Η συνάντηση έγινε μέσα σε ένα θετικό κλίμα
και συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας. Ζητήθηκε από την
πολιτική ηγεσία η καθοριστική της συμβολή, προκειμένου αυτά άμεσα να επιλυθούν.

     Κατατέθηκε υπόμνημα και συζητήθηκαν τα
ακόλουθα θέματα:

Α. Προσλήψεις.

   
Εξηγήσαμε
ότι λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων τα τελευταία χρόνια και των αθρόων
συνταξιοδοτήσεων, ο αριθμός του φυλακτικού προσωπικού είναι πολύ μικρότερος από
εκείνον που απαιτείται για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες. Η κατάσταση
είναι τραγική, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και έχει δημιουργηθεί σοβαρό
πρόβλημα στην φύλαξη και ασφάλεια των Μουσείων και Μνημείων της χώρας μας.
Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε σε έγκριση πρόσληψης ενός σημαντικού
αριθμού μονίμων αρχαιοφυλάκων, ώστε να μπορεί ο κλάδος μας να ανταποκριθεί
ικανοποιητικά, τόσο στην φύλαξη/ασφάλεια, όσο και στην υποδοχή και διαχείριση
του μεγάλου όγκου των επισκεπτών/τουριστών σε Μουσεία, Μνημεία και
Αρχαιολογικούς χώρους. Η περίπτωση να ενισχυθούμε μέσω της «κινητικότητας»,
πέραν του ότι πιστεύουμε ότι δεν θα ήταν η πλέον ενδεδειγμένη, εν τούτοις δεν
θα είχαμε αντίρρηση με την προϋπόθεση ότι θα έχουν τουλάχιστον τα «τυπικά
προσόντα» εισαγωγής στον κλάδο.

Β. Δυνατότητα αναγνώρισης ως πρόσθετου
συντάξιμου χρόνου της 6ης μέρας εβδομαδιαίας εργασίας.

    Εξηγήσαμε ότι επιδιώκουμε να μας δοθεί η
δυνατότητα να αναγνωρίζεται ως πρόσθετος συντάξιμος χρόνος, η 6η
ημέρα εργασίας την εβδομάδα. Μέχρι σήμερα αν και είμαστε κλάδος εργαζομένων που
έχει ενταχθεί στο καθεστώς της 5νθήμερης εργασίας την εβδομάδα, εργαζόμαστε έξι
ημέρες, δηλαδή όλα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες του έτους. Το ζήτημά μας
δεν είναι οικονομικό. Ισχυριζόμαστε πολύ απλά ότι αν και εργαζόμαστε μία (1)
ημέρα την εβδομάδα περισσότερο από τους άλλους Δημοσίους υπαλλήλους που έχουν
αυστηρά 5νθήμερο απασχόλησης την εβδομάδα, προσμετρείται ως συντάξιμος χρόνος,
ίδιος χρόνος αυτών, με εμάς. Δηλαδή όταν ένας δημόσιος υπάλληλος που απασχολείται
αυστηρά σε πενθήμερο εβδομαδιαίας εργασίας συμπληρώνει πενταετία προϋπηρεσίας,
τότε για το ίδιο χρονικό διάστημα που ο αρχαιοφύλακας απασχολείται έξι ημέρες
την εβδομάδα με οκτάωρη καθημερινή απασχόληση, έχει εργαστεί πραγματικά κατά
ένα χρόνο και δύο μήνες περισσότερο από αυτόν. Ζητήσαμε να μας δοθεί η
δυνατότητα αναγνώρισης ως πρόσθετου συντάξιμου χρόνου αυτής της 6ης
ημέρας εργασίας μας την εβδομάδα. Υπενθυμίσαμε ότι σε κάποιους άλλους κλάδους
αυτή η δυνατότητα έχει δοθεί. Τονίσθηκε από την πλευρά μας, ότι είναι δίκαιο
αίτημα και ζητήσαμε την ενεργή στήριξη της πολιτικής ηγεσίας, προκειμένου να
υπάρξει η απαραίτητη «νομοθετική ρύθμιση».

Γ. Προβλήματα αποπληρωμής Κυριακών /
Αργιών στο φυλακτικό προσωπικό της Εθνικής Πινακοθήκης.

     Το
φυλακτικό προσωπικό της Εθνικής Πινακοθήκης, αν και εργάζεται Κυριακές και
Αργίες, προκειμένου να είναι ανοιχτή και επισκέψιμη για το κοινό κατά τις ως
άνω ημέρες, δεν πληρώνεται για την παροχή της εργασίας αυτής. Έτσι η ΠΕΥΦΑ αναγκάστηκε από τα μέσα Μαρτίου
του 2015, να πάρει απόφαση για Απεργία – Αποχή, του προσωπικού φύλαξης κατά τις
ημέρες αυτές. Μετά από αυτή μας την απόφαση, η Εθνική Πινακοθήκη είναι μέχρι
και σήμερα κλειστή και μη επισκέψιμη για το κοινό, κατά τις Κυριακές και τις Αργίες.
Πριν από είκοσι μέρες περίπου, εκδόθηκε η απαραίτητη ΚΥΑ, για να μπορούν να
εργάζονται και να πληρώνονται, από την έκδοσή της απόφασης και εντεύθεν. Όμως
τα δεδουλευμένα του φυλακτικού προσωπικού, τεσσάρων μηνών του έτους 2013, πέντε
μηνών του έτους 2014 και τρεισήμισι μηνών του έτους 2015, δεν μπορούν να
καλυφθούν από την ως άνω απόφαση και δεν έχει βρεθεί μέχρι και σήμερα τρόπος να
αποπληρωθούν. Γι’ αυτό το λόγο η Απεργία – Αποχή, κατά τις Κυριακές και Αργίες,
συνεχίζεται επ’ αόριστον. Ζητήθηκε η συμβολή της πολιτικής ηγεσίας, προκειμένου
να βρεθεί λύση στο πρόβλημα και να ομαλοποιηθεί η λειτουργία της Εθνικής
Πινακοθήκης, κατά τις ημέρες αυτές. Επίσης ενημερώσαμε ότι εάν δεν βρεθεί
σύντομα λύση στο πρόβλημα, η Π.Ε.Υ.Φ.Α. θα αναλάβει άλλες συνδικαλιστικές
δράσεις ή και το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, κατά παντός υπευθύνου.

Δ. Ορισμός υπευθύνων φύλαξης ανά
Μουσείο και Αρχαιολογικό χώρο.

     Ζητήσαμε
την παρέμβασή της πολιτικής ηγεσίας έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες,
προκειμένου να εκδοθεί η εγκύκλιος που θα προσδιορίζει καθήκοντα και
προϋποθέσεις ορισμού των Αρχιφυλάκων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.
Ορισμός απαραίτητος για την καλύτερη φύλαξη  και ασφάλειά τους. Υπενθυμίσαμε εξάλλου ότι ο
νέος Νόμος περί Οργανισμού στο ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΦΕΚ Β’ 2890,  στο άρθρο 5 αναφέρεται συγκεκριμένα και
μπορεί άμεσα να υλοποιηθεί.Ο κύριος
Υπουργός συμφώνησε και δέχθηκε να προχωρήσουμε αρχικά με τον τρόπο αυτό και
αργότερα η θέση του Αρχιφύλακα να θεσμοθετηθεί, όταν θα πάμε είτε σε νέο Νόμο
περί Οργανισμού, είτε σε τροποποίηση του υπάρχοντος. Ακόμη πρέπει η θέση του
Τμηματάρχη Φύλαξης στη Διεύθυνση Μουσείων, που όπως προβλέπεται, προέρχεται από
τον κλάδο μας, να καλυφθεί με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατικό τρόπο.

Ε. Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε Μουσεία και
Αρχαιολογικούς χώρους εκτός ωραρίου λειτουργίας.

    Τονίσαμε ότι πρέπει να
εκδοθεί ΚΥΑ, που θα προβλέπει όλα όσα απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί κάποια
εκδήλωση (όπως Κρουαζιέρα, Πανσέληνος, Έκθεση, Μουσική ή Θεατρική παράσταση,
Θρησκευτικά μυστήρια, κτλ) σε Μουσεία ή Αρχαιολογικούς χώρους, σε ημέρες ή σε
ώρες που αυτά είναι εκτός λειτουργίας. Η απαραίτητη ΚΥΑ θα καθορίζει τους όρους
και τις προϋποθέσεις που θα δίδεται η άδεια για να πραγματοποιηθεί μία τέτοια
εκδήλωση, το τέλος που πρέπει να καταβάλει ο φορέας υπέρ του ΤΑΠΑ  ή του Ελληνικού Δημοσίου και το ύψος της
αμοιβής του προσωπικού ανάλογα με το χρόνο απασχόλησής του, ημέρα ή νύχτα, κτλ.
Όλα αυτά θα πρέπει να προβλέπονται, για πολύ συγκεκριμένους και αυτονόητους
λόγους. Εννοείται, ότι η αμοιβή αυτή θα επιβαρύνει τους εκάστοτε διοργανωτές
και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ζ. Ένταξή μας στο επίδομα « επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας».

     Ζητήσαμε να ενταχθεί και ο
κλάδος μας στην ΚΥΑ που προβλέπει την καταβολή του επικίνδυνου και ανθυγιεινού
επιδόματος. Οι νυχτοφύλακες να ενταχθούν στην Α’ κατηγορία που προβλέπει την
αμοιβή των 150€ μηνιαίως, οι δε ημερήσιοι αρχαιοφύλακες να ενταχθούν στην Β’
κατηγορία των 70€ μηνιαίως.ΣΤ. Ομοιόμορφη ενδυμασία.

     Τονίσαμε ότι, δεν έχουμε
αντίρρηση να καθιερωθεί στον κλάδο μας ομοιόμορφη ενδυμασία. Θα μπορούσε να
ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα πιλοτικά, σε κάποιο μεγάλο Μουσείο και Αρχαιολογικό
χώρο και στην συνέχεια σταδιακά να επεκταθεί.

Η. Αναδιοργάνωση ΤΑΠΑ.

     Εξηγήσαμε ότι είμαστε
ένθερμοι υποστηρικτές της αναδιοργάνωσης του ΤΑΠΑ, με δράσεις οι οποίες θα
έχουν στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων και τις καλύτερες προσφερόμενες
υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ακόμη τονίσαμε ότι το ΤΑΠΑ πρέπει να ενισχυθεί με
το απαραίτητο προσωπικό, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες
ανάγκες και απαιτήσεις. Οι λίγοι υπάλληλοι που έχουν απομείνει όσο και αν
υπερβαίνουν τον εαυτό τους με τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν, δεν
είναι δυνατόν να καλύψουν όλες αυτές τις τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο
δυναμικό. Είμαστε υπέρ της καθιέρωσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε όλους τους
Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Ελλάδας, καθώς και τον εκσυγχρονισμό
αυτών, ώστε ο κάθε επισκέπτης να μπορεί ηλεκτρονικά να κλείνει το εισιτήριό
του, πριν ακόμα ξεκινήσει,  από όποιο
σημείο του κόσμου και να βρίσκεται.

     Συνάδελφοι, θέλουμε να είστε
βέβαιοι ότι το Σωματείο συνεχίζει να εργάζεται όπως έκανε πάντα, για την
διασφάλιση των κεκτημένων, αλλά και την διεκδίκηση όποιων άλλων αιτημάτων
θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και ο χρόνος για να τα πετύχει.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

 

                                             Ο Πρόεδρος                                                   
                              Ο Γεν. Γραμματέας

                                   Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                                     Γιώργος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση σχετικά με την συνάντηση της Π.Ε.Υ.Φ.Α., με τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού κο Ξυδάκη Ν. και την Γεν. Γραμματέα κα Βλαζάκη Μ.