Ανακοινώσεις

Προσλήψεις στο ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

Συνάδελφοι,

 

       Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. σε
συνεργασία με το Σύλλογο Σπουδαστών-Αποφοίτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας
Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων», κατάφερε μετά από συνεχείς παρεμβάσεις, να
επιτύχει τη διόρθωση του προσοντολογίου της ειδικότητας των ημερησίων φυλάκων
και νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων που θα προσληφθούν. Στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς
εργασίας του ΟΑΕΔ, θα είναι αποδεκτός κύρια ο τίτλος της ειδικότητας ΙΕΚ
«Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων», καθώς και η γνώση μέτριας ξένης
γλώσσας για τους ημερήσιους φύλακες, η οποία αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν
για τον κλάδο και λανθασμένα δεν ήταν απαιτητή στο προηγούμενο πρόγραμμα.
Ακόμα, καταφέραμε να απαιτείται 6μηνη και όχι 12μηνη εμπειρία για τους
αποφοίτους Λυκείου, γεγονός που θα διευκολύνει τις υπηρεσίες να βρουν άμεσα
υποψηφίους προκειμένου να στελεχωθούν τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί χώροι.

     Ελπίζουμε
το πρόγραμμα να υλοποιηθεί άμεσα, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα
έλλειψης προσωπικού που υπάρχουν.

     Το
πρόγραμμα αυτό αφορά 2.323 άτομα για το ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., εκ των οποίων 814 είναι ημερήσιοι
φύλακες, 174 νυχτοφύλακες και 177 καθαριστές.

 Η Εκτελεστική Γραμματεία

Της
ΠΕΥΦΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσλήψεις στο ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ