Ανακοινώσεις

Υπόμνημα της ΠΕΥΦΑ σχετικά με την προκήρυξη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., για την φύλαξη αρχαίων

 Προς:    1. Υπουργό Πολιτισμού

                                                                                                            Κο Μπαλτά Αριστείδη

                                                        
                                                2.  Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού

                                                          
                                                Κα Βλαζάκη Μαρία

                                                                               3. Γεν.
Δ/νση Αρχ/των & Πολ/κής  Κληρονομιάς

                                                                                                           Κα
Κόρκα Ελένη

                                                                          
                  4. Προϊσταμένη Δ/νσης
Προϊστορικών και Κλ. Αρχ/των                                                                                            Κα
Κουντούρη Έλενα

                                                               
                             5. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης,                                                                                                  Μουσείων και Τεχνικών Έργων

                         Κα Γατοπούλου Ευγενία  Κοιν. :    1. Π.Ο.Ε. – ΥΠ.ΠΟ.                                                                          2. Σύλλογος
Υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ. Βορείου Ελλάδος                                   
                                3.Προϊστάμενος
ΕΦ.Α. Πόλης Θεσσσαλονίκης 

                         κος Χονδρογιάννης

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., για
την φύλαξη αρχαίων.

   

      Σχετικά
με την προκήρυξη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με ημερομηνία 01/10/2015 για “διαγωνισμό”
με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Αρ. Απόφασης 1337β), δαπάνης 325.000€ για ένα έτος, θέλουμε να
επισημάνουμε τα εξής:

      Η όλη διαδικασία της προκήρυξης
προσλήψεων για φύλαξη – ασφάλεια των αρχαίων αντικειμένων – ευρημάτων της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. θα πρέπει να γίνει από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

      Η
φύλαξη, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ευθύνη και
αρμοδιότητα του κράτους.

      Για
αυτούς τους λόγους, ζητάμε την παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού προς την
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., προκειμένου να σταματήσει αυτή η διαδικασία.

      Σε αντίθετη περίπτωση η ΠΕΥΦΑ, θα
διασφαλίσει με κάθε νόμιμο τρόπο την προστασία και το Δημόσιο χαρακτήρα του
πολιτιστικού μας πλούτου και θα καταγγείλει κάθε υπεύθυνο, που είτε από δόλο,
είτε από άγνοια θα επιτρέψει την συνέχιση αυτής της διαδικασίας

      Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα, για
τις ενέργειές σας σχετικά με το θέμα.

     

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

 

                            Ο Πρόεδρος                                                   
                           Ο Γεν. Γραμματέας

                   Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                               Γιώργος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα της ΠΕΥΦΑ σχετικά με την προκήρυξη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., για την φύλαξη αρχαίων