Ανακοινώσεις

Υπόμνημα ΠΕΥΦΑ σχετικά με χειμερινό ωράριο λειτουργίας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους

                                     Προς:   1) Υπουργό Πολιτισμού

                                                                                                                              Κο Μπαλτά Αριστείδη

                                                                                              
                            2) Γενική Γραμματέας Υπουργείου
Πολιτισμού

                                                                                                                                  Κα
Βλαζάκη Μαρία

                                                                                                               3) Γεν Δ/νση
Αρχ/των &Πολιτιστικής  Κληρονομιάς

                                                                                                                                Κα
Κόρκα Ελένη

                                                                                                                            4) Διεύθυνση Μουσείων

                                                                                                                                  Κα
Χούλια – Καπελώνη Σουζάνα

                                                                                                                            5) Γραφείο Υπουργού

                                                                                                                                  Κο
Δούρο Παναγιώτη

                                                                                                                            6) Προϊσταμένη ΕΦ.Α. Αθηνών

                                                                                                                               Κα Μπάνου Ελένη

     Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 31 Οκτωβρίου 2015
που ολοκληρώνεται το θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών χώρων και
Μουσείων, λήγουν και οι 7μηνες συμβάσεις των ορισμένου χρόνου υπαλλήλων στην
φύλαξή τους.

     Από 1η Νοεμβρίου και μέχρι την
31η Μαρτίου επανερχόμαστε στο χειμερινό ωράριο λειτουργίας, που έχει
συμφωνηθεί, όλα τα προηγούμενα χρόνια με την εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία,
λαμβάνοντας υπόψη την λειτουργικότητα και επισκεψιμότητα τους, να είναι: Για
μεν τα Μουσεία: 09:00 – 16:00, για δε τους Αρχαιολογικούς χώρους: 08:00 – 15:00.

     Ειδικά για τον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης
είχε καθιερωθεί, όταν το προσωπικό επαρκεί για διπλή βάρδια να λειτουργεί 08:00
– 17:00, ενώ όταν λόγω έλλειψης προσωπικού αναγκαστικά καθιερώνεται μονή βάρδια,
να ακολουθεί το ωράριο όπως και όλοι οι άλλοι Αρχαιολογικοί χώροι δηλαδή 08:00 –
15:00

  

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

                            Ο Πρόεδρος                                                   
                              Ο Γεν. Γραμματέας

                   Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                                     Γιώργος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα ΠΕΥΦΑ σχετικά με χειμερινό ωράριο λειτουργίας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους