Ανακοινώσεις

Υπόμνημα σχετικά με εκδίκαση υπόθεσης ποσοστού πωλητέων ειδών Τ.Α.Π.Α. στους αρχαιοφύλακες

                                                                                Προς:    1. Υπουργό Πολιτισμού

                                                                                                                            Κο Μπαλτά Αριστείδη

                                                        
                                                           2.  Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού

                                                                                                                            Κα Βλαζάκη Μαρία

                                                                                                                              3. Γραφείο Υπουργού

                                                   
                                                                               Κο
Δούρο Παναγιώτη

                                                                                                                     4. Πρόεδρο Δ.Σ. ΤΑΠΑ

                                                                                                                           Κα Λούβη Ασπασία

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

      Σχετικά
με την υποχρέωση για καταβολή των ποσοστών 12% επι των παρακαταθήκη πωλητέων
ειδών του Τ.Α.Π.Α., προς τους πωλητές αρχαιοφύλακες βάσει της ΚΥΑ ΔΙΟΙΚ/Β/1959/9-3-2000,
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 315/Β/10-3-2000 και που μας αποδιδόταν κανονικά, μέχρι
και την 31η Δεκεμβρίου 2010 και που όπως γνωρίζετε μετά από αυτήν
την ημερομηνία το Τ.Α.Π.Α. αρνείται να συμμορφωθεί με διάφορες δικαιολογίες προς
αυτήν την απόφαση και την περαιτέρω αναγκαστική μας προσφυγή στην δικαιοσύνη
για την επίλυση του ζητήματος, θέλουμε να σας πληροφορήσουμε για τις τελευταίες
εξελίξεις.      

      Στις 8/10/2015 εκδικάστηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών η προσφυγή
της Π.Ε.Υ.Φ.Α, για το Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου φυλακτικό προσωπικό.
Εκεί είχαμε μια πρωτόγνωρη και εντελώς απαράδεκτη στάση. Προς μεγάλη μας
έκπληξη και προκαλώντας μας αλγεινή εντύπωση το Τ.Α.Π.Α.  δια της νομικής του υπηρεσίας υποστήριξε
κάνοντας αναίρεση, ότι δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντί μας, γιατί δεν είμαστε
δικοί του υπάλληλοι, αλλά του Υπουργείου Πολιτισμού και ότι αυτό έπρεπε να μας
πληρώνει. Μετά από αυτό και αφού έγκαιρα είχαμε ειδοποιήσει τόσο με έγγραφό μας,
όσο και προφορικά την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και του
Τ.Α.Π.Α., καθώς και όλες τις προηγούμενες ηγεσίες, καλούμε όλους τους αρχαιοφύλακες
μέλη μας, να είναι σε ετοιμότητα και θα ενημερωθούν με απόφαση της ΠΕΥΦΑ για
την παραπέρα στάση μας επί του θέματος.

     Ενδεικτικά να σας αναφέρουμε ότι,
η διοίκηση του Τ.Α.Π.Α., δεν έχει υλοποιήσει ακόμη και την δική της απόφαση (ΔΙΟΙΚ/Β/697/
10-01-2014) με την οποία αποδεχόταν την οφειλή και δεσμευόταν να καταβάλει τα
ως άνω οφειλόμενα για το δεκάμηνο, από 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η
Οκτωβρίου 2011.

    Η ασυνέπεια της διοίκησης του
Τ.Α.Π.Α. έχει ξεπεράσει κάθε όριο, αφού αρνείται να μας αποδώσει τόσο τα
οφειλόμενα, όσο και να αναγνωρίσει την πολυετή προσφορά μας στις θέσεις αυτές τις
οποίες όφειλε να καλύπτει, με δικούς του υπαλλήλους.

Εν αναμονή και της δικαστικής απόφασης, καλούμε την ηγεσία τόσο του
ΥΠ.ΠΟ.Α., όσο και του Τ.Α.Π.Α. να αναλάβουν τις ευθύνες τους, έστω την
τελευταία στιγμή και να λύσουν το πρόβλημα που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

της Π.Ε.Υ.Φ.Α.

  Ο
Πρόεδρος                                                                      
                     Ο Γεν.
Γραμματέας

                                          Ιωάννης Μαυρικόπουλος                                                                          Γεώργιος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα σχετικά με εκδίκαση υπόθεσης ποσοστού πωλητέων ειδών Τ.Α.Π.Α. στους αρχαιοφύλακες