Ανακοινώσεις

Υπόμνημα σχετικά με ενημέρωση για άμεσα θέματα που απασχολούν το φυλακτικό προσωπικό Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

                                                       Προς:     Υπουργό
Πολιτισμού

                                                                                                                                       Κο Μπαλτά Αριστείδη

                                                                                                                        Κοιν.: 1.  Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού

                                                          
                                                                             Κα Βλαζάκη Μαρία

                                                                          
                                                                 2. Γραφείο Υπουργού

                                                                                                                                                 Κο Δούρο Παναγιώτη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κύριε
Υπουργέ,

     Το Σωματείο μας αριθμεί περί τα 1500 μέλη,
Μονίμους και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους που προσπαθούν να λειτουργήσουν και να
προστατέψουν με ασφάλεια τα Δημόσια Μουσεία 
και τους Αρχαιολογικούς χώρους σε 24ωρη βάση και τις 365 μέρες του χρόνου,
σε ολόκληρη την επικράτεια.

     Με το παρόν υπόμνημα, θα θέλαμε να σας
πληροφορήσουμε για τα πιο σημαντικά και τα πιο άμεσα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε, προσδοκώντας ταυτόχρονα στην δική σας καθοριστική συμβολή,
προκειμένου να ξεκινήσουμε μια ειλικρινή συνεργασία με απώτερο στόχο την
επίλυσή τους.

Α. Προσλήψεις.

    
Λόγω
της απαγόρευσης των προσλήψεων τα τελευταία χρόνια και των αθρόων
συνταξιοδοτήσεων, ο αριθμός του φυλακτικού προσωπικού είναι πολύ μικρότερος από
εκείνον που απαιτείται για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες. Η κατάσταση
είναι τραγική και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην φύλαξη και ασφάλεια των Μουσείων
και Μνημείων της χώρας μας. Το προσωπικό που εκπροσωπούμε, πέραν της φύλαξης,
είναι εκείνο που υποδέχεται και διαχειρίζεται τις χιλιάδες των επισκεπτών
καθημερινά. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε σε μια απόφαση πρόσληψης
ενός σημαντικού αριθμού υπαλλήλων, ώστε να μπορεί ο κλάδος μας να ανταποκριθεί
ικανοποιητικά, τόσο στην φύλαξη/ασφάλεια, όσο και στην υποδοχή και διαχείριση
του μεγάλου όγκου των επισκεπτών/τουριστών σε Μουσεία, Μνημεία και
Αρχαιολογικούς χώρους. Προς τούτο θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι υπάρχει και
λειτουργεί Δημόσιο ΙΕΚ διετούς φοίτησης της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και
Αρχαιολογικών χώρων», από το οποίο αποφοιτούν σπουδαστές ιδιαίτερα
καταρτισμένοι στα ζητήματα του κλάδου μας. Υπό την έννοια αυτή και με μία
σταδιακή ανανέωση του φυλακτικού προσωπικού επιτυγχάνεται, τόσο η αναβάθμισή
του ως προς την αποτελεσματικότερη φύλαξη, όσο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες
προς τους πολίτες, για το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον γενικότερα.

Β. Δυνατότητα αναγνώρισης ως πρόσθετου
συντάξιμου χρόνου της 6ης μέρας εβδομαδιαίας εργασίας.

     Επιδιώκουμε να μας δοθεί η δυνατότητα να
αναγνωρίζεται ως πρόσθετος συντάξιμος χρόνος, η 6η ημέρα εργασίας
την εβδομάδα. Μέχρι σήμερα αν και είμαστε κλάδος εργαζομένων που έχει ενταχθεί
στο καθεστώς της 5νθήμερης εργασίας την εβδομάδα, εργαζόμαστε έξι ημέρες, δηλαδή
όλα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Για αυτήν δε την 6η ημέρα την
εβδομάδα αμειβόμαστε, ως παροχή εργασίας πέραν του πενθημέρου και πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου (πέραν του μισθού). Το ζήτημά μας δεν είναι οικονομικό.
Ισχυριζόμαστε πολύ απλά ότι αν και εργαζόμαστε μία (1) ημέρα την εβδομάδα
περισσότερο από τους άλλους Δημοσίους υπαλλήλους που έχουν αυστηρά 5νθήμερο
απασχόλησης την εβδομάδα, προσμετράται ως συντάξιμος χρόνος, ίδιος χρόνος αυτών,
με εμάς. Ζητάμε να μας δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης ως πρόσθετου συντάξιμου
χρόνου αυτής της 6ης ημέρας εργασίας μας την εβδομάδα. Υπενθυμίζουμε
ότι σε κάποιους άλλους κλάδους αυτή η δυνατότητα έχει δοθεί. Πιστεύουμε ότι
είναι δίκαιο αίτημα και θέλουμε την δική σας ενεργή στήριξη, προκειμένου να
υπάρξει «νομοθετική ρύθμιση», που όπως φαίνεται είναι απαραίτητη.

Γ. Νέος Οργανισμός στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

Ο
νόμος που ψηφίστηκε το 2014 για το Υπουργείο μας, δημιουργήθηκε κατ εντολή των
δανειστών με κύριο σκοπό την περικοπή δομών, μονάδων και προσωπικού. Δεν είναι
ένας Οργανισμός σύγχρονος, λειτουργικός, προσαρμοσμένος στα δεδομένα του
Υπουργείου, που να υπηρετεί τον Πολιτισμό και τον πολίτη. Ζητάμε την κατάργησή
του και στον νέο που θα θεσπιστεί, σε ότι αφορά τον κλάδο μας, να προβλέπει
Διεύθυνση φύλαξης στην Κεντρική Υπηρεσία, Τμήμα Φύλαξης ανά εφορεία Αρχαιοτήτων
και Γραφείο Φύλαξης ανά Μουσείο  / Αρχαιολογικό
χώρο καθώς και καθηκοντολόγιο.

 

Δ. Καταβολή του ποσοστού 12% από τα
πωλητέα του ΤΑΠΑ στο φυλακτικό προσωπικό

Ζητάμε
την παρέμβασή σας προκειμένου να επανέλθουμε στην εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1959
10-2-2000 ΦΕΚ Β’ αρ. φύλλου 315 10-3-2000 που αιφνίδια και αδικαιολόγητα
διεκόπη από το έτος 2011. Δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Πρόκειται για
ποσοστό 12% των επί παρακαταθήκη πωλητέων ειδών του ΤΑΠΑ που συνεργάζεται με
ιδιώτες. Την δραστηριότητα αυτή την ασκούν οι αρχαιοφύλακες παράλληλα με τα
φυλακτικά τους καθήκοντα και τους αποδιδόταν το μικρό αυτό ποσοστό ως κίνητρο
απόδοσης ή και κάλυψης τυχόν διαχειριστικών λαθών, απωλειών κτλ. Αναγκαστήκαμε
σε δικαστική προσφυγή που εκκρεμεί. Μπορείτε να παρέμβετε στις υπηρεσίες του ΤΑΠΑ
για την επίλυση του ζητήματος και ταυτόχρονα να αποσύρουμε την δικαστική
διεκδίκησή του.  

Ε. Ορισμός υπευθύνων φύλαξης ανά
Μουσείο και Αρχαιολογικό χώρο.

     Ζητάμε την παρέμβασή σας έτσι ώστε, να
προχωρήσουν οι διαδικασίες, προκειμένου να εκδοθεί η εγκύκλιος που θα
προσδιορίζει καθήκοντα και προϋποθέσεις ορισμού των Αρχιφυλάκων σε Μουσεία και
Αρχαιολογικούς χώρους. Ορισμός απαραίτητος για την καλύτερη φύλαξη  και ασφάλειά τους. Υπενθυμίζουμε εξάλλου ότι ο
νέος Νόμος περί Οργανισμού στο ΥΠ.ΠΟ.Α. ΦΕΚ Β’ 2890,  στο άρθρο 5 αναφέρεται συγκεκριμένα.

     Σε
εφαρμογή αυτού, ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα στην έκδοση εγκυκλίου στην οποία να
ορίζονται οι αρμοδιότητες των υπευθύνων φύλαξης (αρχιφύλακες), ανά Μουσείο και
Αρχαιολογικό χώρο και τα κριτήρια βάση των οποίων θα επιλέγονται. Υπάρχει
πρόταση της ΠΕΥΦΑ για το θέμα που έχει κατατεθεί προ μηνών στις υπηρεσίες του
ΥΠ.ΠΟ.Α. Φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος.

     Η θέση
του υπευθύνου επικεφαλής του φυλακτικού προσωπικού και του προσωπικού
καθαριότητος, είναι απολύτως απαραίτητη. Είναι ο υπάλληλος εκείνος που ορίζει
τους αρχαιοφύλακες σε τομείς ευθύνης (πόστα), ελέγχει για την ακριβή τήρηση του
ωραρίου (προσέλευση – αποχώρηση), πραγματοποιεί επιτόπου ελέγχους για το αν
τηρούνται οι όροι φύλαξης και ασφάλειας 
καθ’ όλο το 24ωρο, προγραμματίζει τα ρεπό, τις άδειες, τις βάρδιες, την
καθαριότητα και τον καλλωπισμό του χώρου. Επιμελείται γενικώς τον
προγραμματισμό και έλεγχο της Φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων,
αρχαιολογικών χώρων και αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία
της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρεσίμων / αργιών και τη σύνταξη των
σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών κατά τις
ημέρες αυτές κτλ. Ακόμη ζητάμε η θέση του Τμηματάρχη Φύλαξης στη Διεύθυνση
Μουσείων, που όπως προβλέπεται, προέρχεται από τον κλάδο μας, να καλυφθεί με απόλυτη
διαφάνεια και αξιοκρατικό τρόπο.Ζ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε Μουσεία και
Αρχαιολογικούς χώρους εκτός ωραρίου λειτουργίας.

    Πρέπει να εκδοθεί ΚΥΑ που θα προβλέπει όλα
όσα απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί, κάποια εκδήλωση (όπως Κρουαζιέρα,
Πανσέληνος, Έκθεση, Μουσική ή Θεατρική παράσταση, Θρησκευτικά μυστήρια –
βαφτίσεις, γάμοι σε Κάστρα ή Μονές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κτλ) σε Μουσεία
ή Αρχαιολογικούς χώρους σε ημέρες ή σε ώρες που αυτά είναι εκτός λειτουργίας. Η
απαραίτητη ΚΥΑ θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα δίδεται η
άδεια για να πραγματοποιηθεί μία τέτοια εκδήλωση, το τέλος που πρέπει να
καταβάλει, ο φορέας υπέρ του ΤΑΠΑ  ή του Ελληνικού
Δημοσίου και το ύψος της αμοιβής του προσωπικού ανάλογα με το χρόνο απασχόλησής
του, ημέρα ή νύχτα κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να προβλέπονται, για πολύ
συγκεκριμένους και αυτονόητους λόγους.

ΣΤ. Ένταξή μας στο επίδομα « επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας».

     Ζητάμε να ενταχθεί και ο κλάδος μας στην
ΚΥΑ που προβλέπει την καταβολή του ως άνω επιδόματος. Είμαστε ο κατεξοχήν
κλάδος του ΥΠ.ΠΟ.Α., που εργάζεται σε αντίξοες συνθήκες και σε κάποιες
περιπτώσεις με κίνδυνο ακόμη και της σωματικής μας ακεραιότητας από οργανωμένα
παραβατικά κυκλώματα αρχαιοκαπήλων κτλ.

Η. Ομοιόμορφη ενδυμασία.

     Δεν έχουμε αντίρρηση να καθιερωθεί στον
κλάδο μας ομοιόμορφη ενδυμασία, αρκεί να είναι καλής ποιότητας και να βρεθεί
τρόπος για την συντήρηση και ανανέωσή της.

Θ. Αναδιοργάνωση ΤΑΠΑ

      Υποστηρίζουμε την αναδιάρθρωση και
ενίσχυση του ΤΑΠΑ σε εξοπλισμό και απαραίτητο προσωπικό, έτσι ώστε να μπορεί να
ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και να μετατραπεί σε μοχλό ανάπτυξης του ΥΠ.ΠΟ.,
προς όφελος και των εργαζομένων και της κοινωνίας.

     Κύριε Υπουργέ, θέλουμε να γνωρίζετε ότι
μοναδική μας πρόθεση είναι να επιλυθούν προβλήματα, προκειμένου να πετύχουμε
τόσο την καλύτερη Φύλαξη και Ασφάλεια των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, όσο
και την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους σε σχέση με την υποδοχή, διαχείριση
και παρεχόμενες υπηρεσίες στους χιλιάδες των τουριστών που καθημερινά τα
επισκέπτονται.

     Ο τουρισμός που τα τελευταία χρόνια έχει
συνεχή αυξητική τάση, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμος στην δοκιμαζόμενη
οικονομίας μας. Ο κλάδος μας εμπλέκεται άμεσα σε όλο αυτό τον κύκλο του
τουριστικού προϊόντος και μπορούν να γίνουν απλές παρεμβάσεις από την πλευρά
της πολιτείας, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πολλαπλά πιο χρήσιμο και αποδοτικό.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

 

                                                  Ο Πρόεδρος                                                   
                              Ο Γεν. Γραμματέας

                                        Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                                     Γιώργος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα σχετικά με ενημέρωση για άμεσα θέματα που απασχολούν το φυλακτικό προσωπικό Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του ΥΠ.ΠΟ.Α.