Ανακοινώσεις

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας από Ν.Π.Ι.Δ.

    Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι,

     Όσοι από εσάς έχουν προϋπηρεσία σε
Ν.Π.Ι.Δ. η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αναγνωρισθεί, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
στις υπηρεσίες τους ως τις 31/12/2015. Για πληρέστερη ενημέρωση συμβουλευτείτε
την σχετική ανακοίνωση της Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. την οποία σας παραθέτουμε.

 

 

«Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι
με την ψήφιση του νόμου 4354/16-12-2015, που αφορά και το νέο μισθολόγιο των
υπαλλήλων του Δημοσίου, δίνεται η δυνατότητα μισθολογικής αναγνώρισης σε προϋπηρεσίες που έχουν διανυθεί αλλά μέχρι τώρα
δεν λαμβάνονταν υπόψη στη μισθολογική κατάσταση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με την παρ. 1στ του άρθρου 7 του νόμου
4354, στις διατάξεις του υπάγονται όλοι οι υπάλληλοι και των ΝΠΙΔ (Νομικών
Προσώπων Ιδ. Δικαίου) που ανήκουν στο κράτος 
ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους  κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού τους.

Επίσης, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 26 του ίδιου
νόμου, λαμβάνεται υπ’ όψη η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί στους φορείς του
άρθρου 7 μέχρι την 31/12/2015.

Επιπλέον σύμφωνα με
τις παρ. 4α και 4β του άρθρου 11 του
ίδιου νόμου, η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή
άλλου αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής
αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Συνεπώς καλούμε όλους
τους συναδέλφους που έχουν ανάλογη προϋπηρεσία και δεν έχει αναγνωριστεί, να σπεύσουν το αργότερο μέχρι τις
31-12-2015 να υποβάλλουν την σχετική αίτηση αναγνώρισης
της εν λόγω προϋπηρεσίας στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο (δια της υπηρεσίας
τους).» 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναγνώριση Προϋπηρεσίας από Ν.Π.Ι.Δ.