Ανακοινώσεις

Εφαρμογή του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού»

Προς:
 Γενική
Γραμματέα ΥΠΠΟΑ

       κα Μαρία Βλαζάκη                                                                

    Σε
συνέχεια του εγγράφου σας με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΠ/4154/184 07/01/2016 και με
αφορμή την εφαρμογή του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός ΥΠ.ΠΟ.Α.» έχουμε να
παρατηρήσουμε τα εξής:

 

1)  
Οι οργανικές θέσεις που έχουν προβλεφθεί στον
κλάδο των αρχαιοφυλάκων ημέρας και νύχτας ήταν 1801. Τόσες δηλαδή όσες
αντιστοιχούσαν στον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στην φύλαξη των Μουσείων
και των Αρχαιολογικών χώρων την περίοδο που εγκρίθηκε το ως άνω Π.Δ. Δεν
προέβλεψε δηλαδή τις πραγματικές ανάγκες στη φύλαξη και λειτουργία τους, που
σύμφωνα με τις δικές μας μελέτες και λαμβάνοντας υπόψη και τα κενά που έχουν
δημιουργηθεί από τότε μέχρι σήμερα, ο αριθμός των μονίμων υπαλλήλων πρέπει να
αυξηθεί κατά πολύ. Για να γίνει αυτό πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στη σύσταση
νέων θέσεων πέραν αυτών που προβλέπονται, στον κλάδο των αρχαιοφυλάκων ημέρας
και νύχτας.

 

2)    
Στον οργανισμό 
του ΥΠ.ΠΟ.Α. υπάρχει και λειτουργεί τμήμα φύλαξης για πρώτη φορά –
πράγμα το οποίο επετεύχθη μετά από μεγάλες προσπάθειες του Σωματείου τότε –
ώστε να δρομολογούνται καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα θέματα που αφορούν
τον τομέα της ασφάλειας και της φύλαξης. Αυτό η ΠΕΥΦΑ το είχε προτείνει σε
συνάρτηση με την θεσμοθέτηση της θέσης του Αρχιφύλακα – πράγμα το οποίο δεν
έγινε ποτέ- ώστε να δρομολογούνται καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα θέματα
που αφορούν το θέμα της φύλαξης, της λειτουργίας και της ασφάλειας. Ένα χρόνο
μετά την εφαρμογή του Οργανισμού με μεγάλη απογοήτευση διαπιστώνουμε, ότι όχι
μόνο δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση – δεν γνωρίζουμε
ούτε ένα θέμα το οποίο να έγινε από το τμήμα φύλαξης παρά τις αρκετές
αρμοδιότητες που δίνονται στον τμηματάρχη φύλαξης όπως αυτές αναφέρονται στο ΦΕΚ
2890/Β’/29-10-2014 – και πραγματικά αναρωτιόμαστε ποια είναι η θέση του
Υπουργείου σχετικά με αυτό το σοβαρό κατά την γνώμη μας θέμα. Επειδή λοιπόν
στον Οργανισμό δεν θεσμοθετήθηκε  ο ρόλος
του Αρχιφύλακα, έδωσαν στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης Φύλαξης και Ασφάλειας με το ΦΕΚ 2891/Β’29-10-2014 τις
αρμοδιότητες που χρόνια τώρα άτυπα, κάνει ο Αρχιφύλακας σε κάθε χώρο και
Μουσείο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί δυσλειτουργίες και το οποίο
πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε να αλλάξει, ώστε να επανέλθει η ομαλή
λειτουργία στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους. Περιοριζόμαστε μόνο στα
συγκεκριμένα θέματα τα οποία θεωρούμε ότι έβγαλαν ήδη σοβαρά προβλήματα στο
χρόνο που πέρασε και ελπίζουμε να τα αντιμετωπίσετε άμεσα.      Οι απόψεις μας γενικότερα για το νόμο περί
Οργανισμού στο ΥΠ.ΠΟ.Α. του 2014, έχουν διατυπωθεί πολλές φορές στην Πολιτική
ηγεσία και θα είμαστε πάλι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση
και νεότερες προτάσεις για τα θέματα που αναφερόμαστε.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

της Π.Ε.Υ.Φ.Α.

                                                             Ο Πρόεδρος                                                                    Ο
Γεν. Γραμματέας  

                                                  Γιάννης
Μαυρικόπουλος                                                 
         Γιώργος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εφαρμογή του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού»