Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με τα πωλητέα είδη του ΤΑΠΑ

Συνάδελφοι,

      Όπως
γνωρίζετε, εξακολουθεί να υπάρχει σε εκκρεμότητα, για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα, ένα θέμα που είναι σημαντικό για πολλούς συναδέλφους μας. Είναι αυτό
της μη καταβολής του ποσοστού, από τα επί παρακαταθήκη πωλητέα είδη του ΤΑΠΑ
στο φυλακτικό προσωπικό, όπως αυτό προβλεπόταν απ’ τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΠΑ
το 1977 (ΦΕΚ 316/Α’/15-10-1977). Γνωρίζετε ακόμη ότι για το λόγο αυτό, η ΠΕΥΦΑ αναγκάστηκε
να προσφύγει  στην Δικαιοσύνη. Πριν από
μερικές ημέρες εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου η οποία χωρίς να
μπαίνει στην ουσία του θέματος, αποδέχεται τον πρωτοφανή ισχυρισμό του ΤΑΠΑ ότι
η απαίτησή μας πρέπει να είναι προς το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή αυτό είναι
ο εργοδότης μας και υπόχρεος ως προς την καταβολή του ποσοστού στα επί παρακαταθήκη
πωλητέα είδη του ΤΑΠΑ. Δηλαδή είναι σαν να παραδέχεται ότι από το έτος ιδρύσεώς
του μέχρι και σήμερα κακώς μας απέδιδε αυτό το ποσοστό αφού δεν ήταν δική του
υποχρέωση και επομένως κακώς και εμείς λειτουργούσαμε τα πωλητήρια και τις
διαχειρίσεις του ΤΑΠΑ.

     Συνάδελφοι,
σε σχέση με την δικαστική οδό θέλουμε να γνωρίζετε ότι το Σωματείο θα συνεχίσει
κάνοντας έφεση. Σας γνωρίζουμε δε ότι ακόμα και το 10μηνο του 2011, για το
οποίο υπήρχε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠΑ ότι μας οφείλεται και
θα το εξοφλήσουν, παραπέμπεται στις καλένδες. Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΥΦΑ που
έγινε στις 18/12/2015, αποφάσισε και ζητά από τους αρχαιοφύλακες – μέλη της,  να μην προσφέρουν υπηρεσία στα πωλητήρια του
ΤΑΠΑ και οι συνάδελφοί μας διαχειριστές να πάψουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε ότι έχει σχέση με πωλητέα είδη που διαχειρίζονται. Εδώ θέλουμε να σας
ενημερώσουμε ότι η ΠΕΥΦΑ είχε προχωρήσει σε συζητήσεις με τις προηγούμενες
πολιτικές ηγεσίες, ώστε τα ποσοστά να επεκταθούν σε όλα τα πωλητέα είδη του
ΤΑΠΑ και να μοιράζονται σε όλους τους αρχαιοφύλακες. Επειδή όλες οι προτάσεις μας
δεν βρήκαν καμία ανταπόκριση και με δεδομένο τα μεγάλα κενά στη φύλαξη, δεν
έχουμε κανένα λόγο να διαθέτουμε φυλακτικό προσωπικό για την πώληση των ειδών
του ΤΑΠΑ. Ας βρει η ηγεσία του και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού,
λύση στο πρόβλημα.

     Καλούμε λοιπόν τους κατά
τόπους αρχιφύλακες από 1η Απριλίου να μην τοποθετούν αρχαιοφύλακες
στα πωλητέα είδη και τους συναδέλφους διαχειριστές να παραιτηθούν από τα συγκεκριμένα
καθήκοντα και να μεριμνήσουν ώστε να αποσύρουν τα πωλητέα είδη με ασφάλεια για
να μην προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα.

     Συνάδελφοι
φροντίστε να κλείσετε τις όποιες εκκρεμότητες έχετε και η όλη διαδικασία να
ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα.

    
Οποιαδήποτε απορία ή ερώτημα προκύπτει, να είστε σε συνεννόηση με το
Σωματείο, ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

     Σημ.
Θα ακολουθήσει υπόδειγμα παραίτησης για τους διαχειριστές.

   Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

 

                                     Ο Πρόεδρος                                                   
                Ο Γεν. Γραμματέας

                            Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                    
   Γιώργος Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση σχετικά με τα πωλητέα είδη του ΤΑΠΑ