Ανακοινώσεις

Υπόδειγμα παραίτησης διαχειριστών

Κατ’ εφαρμογής της απόφασης μας για απόσυρση των διαχειριστών από τα πωλητέα είδη του ΤΑΠΑ, σας παραθέτουμε υπόδειγμα παραίτησης: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΩΛΗΤΕΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΑ

 

 

 

 

 

                                         Ημερομηνία:………………….

                                                                                                                                                         ΑΡ.
ΠΡΩΤ.: …………………..

 

 

                                                                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ                                                                                                                                      ………..…………………..

                                                                                                                                                            ……………………….

Του …………………………                                                                                                           ΚΟΙΝ: ΤΑΜΕΙΟ
ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαχειριστή                                                                       Ελ. Βενιζέλου 57-ΑΘΗΝΑ

Μουσείου…………..

ή Αρχ. χώρου……….

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Παραίτηση από την διαχείριση πωλητέων ειδών

       

Σας
αναφέρω ότι μετά την ανακοίνωση της ΠΕΥΦΑ την οποία διαβιβάζω συνημμένα και
λόγω αυξημένων αναγκών φύλαξης στον χώρο μας, 
παραιτούμαι των αρμοδιοτήτων μου διαχείρισης πωλητέων ειδών επί
παρακαταθήκη και πωλητέων ειδών εκδόσεων ΤΑΠΑ, από 1ης Απριλίου τρέχοντος
έτους. Σας γνωρίζω ότι τα πωλητέα  είδη
θα φυλάσσονται ασφαλώς, στον χώρο της διαχείρισης.  

 

                                                                            

                                                                 

 

                                                                                                    Ο ΑΝΑΦΕΡΩΝ

                                                       
                                      ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ

 

 

             

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόδειγμα παραίτησης διαχειριστών