Ανακοινώσεις

Υπόμνημα ΠΕΥΦΑ σχετικά με απαράδεκτες και παράνομες παρεμβάσεις, για τον υποχρεωτικό ορισμό καθηκόντων διαχειριστών πωλητέων ειδών του ΤΑΠΑ, σε αρχαιοφύλακες

                                                          Πρός :      1) Υπουργό ΥΠ.ΠΟ.Α.

                                                                          
                                             Κο
Αριστείδη Μπαλτά

                                                       
                                                             2) Γενική
Γραμματέα ΥΠ.ΠΟ.Α.

                                                                                                                 
      Κα Βλαζάκη Μαρία                                               

                                                                      
                            3) Γεν.Δ/νση Αρχ/των &Πολιτιστικής  Κληρονομιάς

                                                                                                                              Κα Κόρκα Ελένη

                                                                                                                          4) Διεύθυνση Μουσείων

                                                                                                                                Κα Χούλια – Καπελώνη Σουζάνα

                                                                                                                         5) Πρόεδρο Ταμείου Αρχ. Πόρων

                                                                                                                              & Απαλλοτριώσεων

                                                                                                         
                  Κα Λούβη Ασπασία

                                                                                                                           Κοιν.:
   Εφορείες Αρχαιοτήτων       Λειτουργώντας
κατά παράβαση κάθε έννοιας ηθικής και δικαίου το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, επί σειρά ετών, ανέχεται «εσκεμμένα» τη μη καταβολή αμοιβής στο
φυλακτικό προσωπικό του Υπουργείου από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων, αναφορικά με τα ποσοστά από τα πωλητέα επί παρακαταθήκη είδη
του Τ.Α.Π., όπως ρητά ορίζει ο νόμος από ιδρύσεώς του.

          Συνεχίζοντας το Υπουργείο στη λογική
αυτή, περιήλθε σε γνώση μας ότι σε αρκετές Εφορείες Αρχαιοτήτων, με εντολή των
προϊσταμένων των Εφορειών Αρχαιοτήτων, προσπαθούν να υποχρεώσουν τους αρχαιοφύλακες
να εκτελούν χρέη διαχειριστών και υπολόγων των πωλητέων ειδών του Τ.Α.Π.
μολονότι δεν είναι αυτά τα κύρια καθήκοντά τους. Φτάνουν δε σε σημείο,  αρκετές φορές, να  “απειλούν” ότι τυχόν άρνησή τους να
εκτελέσουν καθήκοντα διαχειριστή και υπολόγου στα πωλητέα είδη του Τ.Α.Π., θα
συνιστά παράβαση καθήκοντος.

        Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για
μία ακόμη φορά ουσιαστικά νομιμοποιεί παράδοξες και καταχρηστικές  πρακτικές εναντίον του φυλακτικού προσωπικού,
κινούμενη εκτός νομιμότητας.

        Η ΠΕΥΦΑ δεν θα ανεχθεί τέτοιου είδους
παραβατικές πρακτικές απ’ όπου και αν προέρχονται . Καλεί την Πολιτική Ηγεσία,
να ανακαλέσει άμεσα τις παράδοξες εντολές που έχει δώσει στις Εφορείες
Αρχαιοτήτων.

        Με βάση όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα, σας
ενημερώνουμε ότι αν εξακολουθήσει η προαναφερθείσα κατάσταση, η ΠΕΥΦΑ θα
κινηθεί αστικά και ποινικά, έναντι κάθε υπευθύνου και αυτό να ληφθεί σοβαρά
υπόψη.Για
την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

                                            Ο Πρόεδρος                                                     
                 Ο Γεν. Γραμματέας                                Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                                   Γιώργος
Δημακάκος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπόμνημα ΠΕΥΦΑ σχετικά με απαράδεκτες και παράνομες παρεμβάσεις, για τον υποχρεωτικό ορισμό καθηκόντων διαχειριστών πωλητέων ειδών του ΤΑΠΑ, σε αρχαιοφύλακες