Ανακοινώσεις

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

 

 

Αθήνα, 24/11/2016

Αρ. Πρωτ:1656

                                                                          

                                        

 

              Προς: Την Υπουργό Πολιτισμού

                                  Κα Λυδία Κονιόρδου

1.  Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού

     Κα Μαρία Βλαζάκη

 2. Γραφείο Υπουργού

                                                
              Κο Βαγγέλη Πολίτη

 

                                                          
Κοιν:   Δ/νση Βυζαντινού
& Χριστιανικού Μουσείου

                                 Αρχιφύλακες
Β.Χ.Μ

 

 

 

Θέμα: α) Διόρθωση του ωραρίου
λειτουργίας του Β.Χ.Μ. Β) απαράδεκτη
παρέμβαση της Δ/ντριας του Β.Χ.Μ στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των αρχιφυλάκων.

 

 

    Α) Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το ωράριο
λειτουργίας των Μουσείων και των Αρχ/κων Χώρων, καθορίζεται με την Υπουργική
Απόφαση ΦΕΚ αρ.φύλου 2883/20 Δεκεμβρίου 2011, αριθμ ΥΠ.ΠΟ.Τ
/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886. Στην ως άνω απόφαση ρητά αναφέρεται και σαφώς
διαχωρίζεται το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου ή του Αρχ/κου Χώρου, με το
ωράριο εργασίας του φυλακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 6
αναφέρεται, ‘’έχοντας υπ’οψιν τις διατάξεις…  Τις ανάγκες εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας
των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΤ και τις φυλακτικές ανάγκες
αυτών καθ’όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου, με αιχμή την ώρα λειτουργίας τους και μισή ώρα προ και μετά της ενάρξεως
αυτής, αποφασίζουμε…

    Από
τα ως άνω γίνεται κατανοητό ότι το ωράριο λειτουργίας των Μουσείων ή των
Αρχ/κων Χώρων μονής βάρδιας είναι επτά (7) ώρες, ενώ το ωράριο εργασίας του
φυλακτικού προσωπικού είναι οκτώ (8) ώρες. Εν προκειμένω το χειμερινό ωράριο
λειτουργίας του Β.Χ.Μ. είναι από 09:00 έως 16:00 και ταυτόχρονα το αντίστοιχο
ωράριο εργασίας του φυλακτικού προσωπικού είναι από 08:30 έως 16:30.

Συνακόλουθα να σας ενημερώσουμε ότι στην ανάρτηση
του χειμερινού ωραρίου για όλα τα Μουσεία της Χώρας, υπήρξε ένα λάθος στο
ωράριο λειτουργίας του Β.Χ.Μ. όπου λανθασμένα ανεγράφη ως ώρα έναρξης
λειτουργίας του 09:30, αντί του ορθού 09:00 που είναι για όλα τα Μουσεία της
Χώρας.

    Είχαμε
κάνει παρέμβαση στην προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία για διόρθωση και εφαρμογή εις
το ορθόν, που όμως δεν έγινε, λόγω του ανασχηματισμού και της ανάληψης καθηκόντων της Νέας Ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ. Έτσι
είχαμε σαν αποτέλεσμα να παραμείνει με αυτό το ωράριο ‘’μοναδικό’’ σε όλη την
Ελλάδα το Β.Χ.Μ., που πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί και να εναρμονισθεί με το
ωράριο που ισχύει για όλα τα Μουσεία της Χώρας μας.

 

Β) Ενημερωθήκαμε  επίσης ότι υπήρξε απαράδεκτη κατά την άποψή
μας παρέμβαση της Δ/ντριας του Β.Χ.Μ. στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των αρχιφυλάκων
του ως ανω Μουσείου.  Παρέμβαση που κατά
την άποψή μας, φθάνει στα όρια της κατάχρησης εξουσίας και έρχεται σε ευθεία
αντίθεση με την Υπουργική Απόφαση με την οποία μέχρι και σήμερα επιλέγονται και
ορίζονται οι υπεύθυνοι αρχιφύλακες,
οι οποίοι είναι προϊστάμενοι του φυλακτικού προσωπικού και του προσωπικού
καθαριότητας.

    Υπενθυμίζουμε ότι ο εκάστοτε αρχιφύλακας
είναι ο υπάλληλος εκείνος του Μουσείου ή του Αρχ/κου Χώρου στις αρμοδιότητες
του οποίου εμπίπτει, ο ορισμός των αρχαιοφυλάκων σε τομείς ευθύνης (πόστα), ο
έλεγχος για την ακριβή τήρηση του ωραρίου (προσέλευση-αποχώρηση), η πραγματοποίηση
επιτοπίων ελέγχων για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι όροι ασφαλείας και φύλαξης
καθ’ολο το 24ωρο, ο μηνιαίος προγραμματισμός εργασίας, ημερών ανάπαυσης (ρεπό),
κανονικών αδειών και γενικώς των θεσμοθετημένων αδειών, οι βάρδιες, η επίβλεψη
καθαριότητας και ο καλλωπισμός του Μουσείου ή του Χώρου.  Η επιμέλεια γενικώς στον προγραμματισμό,
έλεγχο και φύλαξη του Μουσείου, των αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και
αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, η τήρηση και η εποπτεία της φύλαξης κατά τις
ημέρες εξαιρεσίμων-αργιών και η σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την
αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές κ.τ.λ.

   Παρακαλούμε να συμβάλλετε με τις ενέργειές
σας, ώστε να προχωρήσετε  άμεσα  στην διόρθωση του χειμερινού ωραρίου του
Β.Χ.Μ. καθώς και στο να περιορισθεί στις δικές της αρμοδιότητες η διευθύντρια αυτού.

    Σε περίπτωση που δεν διορθωθούν άμεσα τα προβλήματα
που σας επισημαίνουμε, ενδέχεται να  υπάρξουν
συνέπειες στην ομαλή λειτουργία και φύλαξη του ως άνω Μουσείου.

 

Για
την Ε.Γ.

Της
Π.Ε.Υ.Φ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ

Normal
0
false

false
false
false

EL
X-NONE
X-NONE

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ