Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ

Αθήνα,
10 Μαρτίου 2017

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –
ΚΑΛΕΣΜΑ

Συναδέλφισσες,
Συνάδελφοι,

Μετά
την ομόφωνη απόφαση Εκτελεστικής Γραμματείας, αποφασίστηκε η σύγκλιση της
Ετήσιας Τακτικής γενικής Συνέλευσης την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 στο ξενοδοχείο
« ΤΙΤΑΝΙΑ» στις 09:30 π.μ.

 

 

Θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

1.       Διοικητικός και Οικονομικός
Απολογισμός του περασμένου έτους.

2.      
Η
έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Γ.Σ.

3.       Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί
από το Γ.Σ. ή από τα παρευρισκόμενα μέλη του Σωματείου μας.

   

 Συνάδελφοι,

     Η μαζική συμμετοχή στη Γενική μας
Συνέλευση είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενημερωθούμε όλοι για τα πολύ σοβαρά
ζητήματα που απασχολούν τόσο γενικότερα τους εργαζόμενους, όσο και πιο ειδικά
τους αρχαιοφύλακες.

 

 

Ø 
Ο
Νέος Οργανισμός ΤΑΠΑ (εξαιρέσιμα-πέραν πενθημέρου)

Ø  Ο νέος Οργανισμός του ΥΠ.ΠΟ.

Ø 
Η
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

 

    Είναι
μόνο μερικά από τα πιο σημαντικά θέματά μας, τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και
να απαιτήσουμε από την Πολιτική Ηγεσία, να επιλύσει.

     Με ενέργειες της Εκτελεστικής Γραμματείας,
έχει εξασφαλιστεί άδεια από τις υπηρεσίες μας, προκειμένου οι συνάδελφοί μας να
διευκολυνθούν και να παραστούν στην κορυφαία εκδήλωση του κλάδου που γίνεται
μία φορά τον χρόνο και που είναι η Γενική Συνέλευση. Οι συνάδελφοι αρχιφύλακες
την συγκεκριμένη μέρα, παρακαλούνται να λειτουργήσουν με τον ελάχιστο αριθμό
συναδέλφων, για να διευκολυνθεί η παρουσία όλων των άλλων σ’ αυτήν.

     Όπως κάθε φορά, δικαιούμαστε διευκόλυνση
και άδεια μίας (1) ημέρας για μέχρι 250 χιλιόμετρα απόσταση και δύο (2) ημερών
για μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση και νησιά.

 

Για
την Εκτελεστική Γραμματεία

Της ΠΕΥΦΑ

  Ο
Πρόεδρος                                                                                   
                           Ο Γεν.
Γραμματέας

                     

                         Γιάννης Μαυρικόπουλος                                                                                                          Ελευθέριος Κεκάκος

Normal
0
false

false
false
false

EL
X-NONE
X-NONE

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ