Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Ε.ΥΠ.ΠΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  (Π.Ο.Ε. – ΥΠ.ΠΟ.)

΄Ετος Ίδρυσης 1989

 

ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ
1β, 105 55, ΠΛΑΚΑ

ΤΗΛ. 210
3220992  FAX: 210 3236294 

www.poeyppo.gr   
info@poeyppo.gr

 

 

Αθήνα,
30/5/2017

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: « Η Ε.Ε της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. για την αξιολόγηση
στη Δημόσιο και τη σχετική εγκύκλιο της 
υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη».

 

Με
αφορμή την από 26 Μαΐου 2017 εγκύκλιο της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Όλγας Γεροβασίλη για την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δημοσίου τονίζουμε τα εξής:

 

Α)
Η απεργία- αποχή από την αξιολόγηση συνεχίζεται κανονικά. Οι συνάδελφοι που θα
παραλαμβάνουν φύλλα αξιολόγησης θα τα παραδίδουν στα Κλαδικά Σωματεία τους ή
στους κατά τόπους Ενιαίους Συλλόγους όπου ανήκουν. Ταυτόχρονα θα συμπληρώσουν
και θα υπογράψουν το νομικό κείμενο που έχει αναρτηθεί από την Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. ήδη
από 31 Μαρτίου.

 

Β)
Τα Σωματεία και οι Ενιαίοι Σύλλογοι αφού συλλέξουν τα φύλλα αξιολόγησης των
συναδέλφων καλούνται να τα αποστείλουν στην Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ η οποία και θα τα
παραδώσει στη Διοίκηση.

 

Γ)
Σε περίπτωση όπου συνάδελφος/οι δεχθεί/ουν, εμμέσως ή αμέσως, πίεση είτε από
διοικητικό είτε από πολιτικό στέλεχος, προκειμένου να συμμετέχουν στην
αξιολόγηση, άμεσα πρέπει να ενημερωθεί η Ομοσπονδία, το νομικό τμήμα της οποίας
θα αναλάβει τα περαιτέρω. Ταυτόχρονα, από πλευράς Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα υπάρχει
ονομαστική καταγγελία.

 

Δ)
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους και βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με τα Σωματεία
μας.

 

Η
αξιολόγηση που επιχειρεί η κυβέρνηση χωρίς καμία από τις προϋποθέσεις για να
γίνει στοχοθεσία των υπηρεσιών, απέχει πολύ από τη διαφάνεια, την αξιοκρατία
και δεν οδηγεί  σε μία Δημόσια Διοίκηση
εργαλείο ανάπτυξης, αλλά σε μηχανισμό διατήρησης εξουσίας.

Δίνουμε
μαζί και αυτόν τον αγώνα. Αξιοποιούμε τη δύναμη και την εμπειρία μας. Νικάμε!

 

Η Ε.Ε της
Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.

Normal
0

false
false
false

EL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ……………

 

           Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι,
λαμβάνοντας υπόψη την εξώδικη γνωστοποίηση της ΑΔΕΔΥ, προς όλους τους φορείς
του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με την
οποία κηρύχτηκε απεργία- αποχή διαρκείας όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου, από
κάθε διαδικασία αξιολόγησης, που επιχειρείται να διενεργηθεί με το Ν.4369/2016 και σε όλα τα στάδια αυτής

δηλώνουμε, ότι συμμετέχουμε στην
ανωτέρω απεργία, απέχοντας από τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά
μας καθήκοντα και ειδικότερα εν προκειμένω από κάθε εργασία, που απαιτείται για
συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης, που προβλέπεται από τις
διατάξεις του Ν.4369/2016. Η δηλωθείσα ως άνω αποχή εκκινεί από την
ημερομηνία, που για έκαστο εξ ημών γεννάται ζήτημα συμμετοχής σε ενέργεια
συνεχόμενη με την διαδικασία αξιολογήσεως.

         Η εν λόγω αποχή έχει κηρυχθεί νομότυπα
από την Τριτοβάθμια Συνδικαλιστική μας Οργάνωση (ΑΔΕΔΥ), με σκοπό τη διαφύλαξη
των εργασιακών μας συμφερόντων. Για το λόγο αυτό, απέχουμε από αυτά τα ορισμένα
καθήκοντα, δηλώνοντας, ότι εκ του λόγου αυτού δεν δυνάμεθα να συμμετάσχουμε στη
ως άνω διαδικασία αξιολόγησης.

   Τονίζεται, ότι η εισαγόμενη δια των διατάξεων
του ν.4369/2016 διαδικασία συνδέει ευθέως την
αξιολόγηση με τον μισθό, την κινητικότητα και την συρρίκνωση-κατάργηση
υπηρεσιών και οργανικών θέσεων, ενώ δεν αποκλείεται η σύνδεσή της με απολύσεις, σε περίπτωση
αρνητικής αξιολόγησης. Σε συνδυασμό δε
με την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά στην «Αξιολόγηση και εξορθολογισμό των κλάδων
Δημοσίου Τομέα» (αριθμ. πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/149/οικ.7282/2-3-2017), μεθοδεύεται η συγχώνευση κλάδων στην
κατεύθυνση της μη εξειδίκευσης εργασιών, στη λογική του «όλοι κάνουν τα πάντα» και συγχωνεύσεις-καταργήσεις Δομών και
Υπηρεσιών.

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal
0

false
false
false

EL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Ε.ΥΠ.ΠΟ