Ανακοινώσεις

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΣ ΜΟΔ ΑΕ

Εξώδικη γνωστοποίηση Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προς ΜΟΔ ΑΕ

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
(ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων, όπως
νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1] Την Εταιρία με την επωνυμία «Μονάδα Οργάνωσης της
Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ- ΜΟΔ ΑΕ», που εδρεύει την Αθήνα, οδός
Λουίζης Ριανκούρ αρ, 78Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
2] Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών,
3] Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
4] Υπουργείο Οικονομικών, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται

*******

Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις
διατάξεις της υπ’ αρ. 122853/ΕΥΘΥ 874 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης [ΦΕΚ Β 3975 2017]
«Σύστημα και διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του ν.
4314/2014 (Α’ 265) και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε» ρυθμίσεις,
που επιχειρεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση, αναφορικά με την αξιολόγηση των
υπηρετούντων δυνάμει μετακίνησης ή απόσπασης δημοσίων υπαλλήλων, που υπηρετούν
στην ΜΟΔ ΑΕ,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση
της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή
λάβει χώρα κηρύσσεται αποχή όλων των υπηρετούντων, κατόπιν απόσπασης ή
μετακίνησης δημοσίων υπαλλήλων, που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ
τόσο στις Ειδικές Υπηρεσίες όσο και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε., σε
όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την
περιγραφόμενη στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 122853/ΕΥΘΥ/874 ΦΕΚ Β 3975 2017]
των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από
συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως
αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ.
486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης,
αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από
την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε
και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια,
που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως σε όλα τα επίπεδα αυτής και
συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την περιγραφόμενη στην Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 122853/ΕΥΘΥ/874 ΦΕΚ Β 3975 2017] των Υπουργών Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονομίας και Ανάπτυξης, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό
πλήρη κάλυψη στο σύνολο των υπηρετούντων τόσο στις Ειδικές Υπηρεσίες όσο και
στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε., δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων
ιδιωτικού δικαίου, τους οποίους εκπροσωπούμε.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την
παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται, προς γνώση του και δια τας νομίμους
συνεπείας, αντιγράφων.

Αθήνα, 20/4/2017

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΔΕΔΥ
Η πληρεξουσία Δικηγόρος

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΔΥ 2018 ΜΟΔ

Normal
0
false

false
false
false

EL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΣ ΜΟΔ ΑΕ