Ανακοινώσεις

Στοιχεια απο Γ.Δ.Α.Π.Κ σχετ με διεξαγωγή Εκδηλώσεων

                                                                                Εξαιρετικά επείγον

                                                                                                                                                          Αθήνα,
13/06/2018

                                                                                                                                                                          Αρ.πρωτ.: 1862

                                                                                               

Προς:                  1) Την Υπουργό Πολιτισμού

                                Κα Λυδία
Κονιόρδου

                                2) Υφυπουργό
Πολιτισμού

                                Κο Κωνσταντίνο
Στρατή

                                3) Γενική
Γραμματέα Υπ.Πο.

                                Κα Μαρία Βλαζάκη

 Κοιν:                    1)Προϊσταμένη
Γ.Δ.Α.Π.Κ.

                                Κα Ελένη Κόρκα

                                2) Προϊσταμένη
Δ/νσης Μουσείων

                                Κα Αναστασία
Λαζαρίδου

                                3) Προϊσταμένη
Γεν.Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

                                Κα Ειρήνη
Κλουκινιώτου

                                4)Εφορείες
Αρχαιοτήτων Υπ.Πο.

 

 

                               

Θέμα: Ζητηθέντα στοιχεία από Γεν.Δ/νση Αρχ/των
σχετικά με διεξαγωγή πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων

 

    Σχετικά με το email της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έχει αποσταλεί στις Εφορείες
Αρχαιοτήτων για στοιχεία αναφορικά με την διεξαγωγή πολιτιστικών ή άλλων
εκδηλώσεων, σας γνωρίζουμε ότι η ΠΕΥΦΑ θα ζητήσει να προχωρήσει η διαδικασία
της απόφασης άμεσα με τις μέχρι τώρα απαντήσεις των Εφορειών και
Μουσείων που αφορούν την διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

 

Γνωστοποιούμε, ότι αν με ευθύνη
Εφορειών και Μουσείων δεν έχει ενημερωθεί η αρμόδια Δ/νση, δεν θα
πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις εκτός ωραρίου.

 

 

 

 

Για
την Εκτελεστική Γραμματεία

της
ΠΕΥΦΑ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στοιχεια απο Γ.Δ.Α.Π.Κ σχετ με διεξαγωγή Εκδηλώσεων