Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου σχετικά με Ακύρωση Εκδηλώσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Ακύρωση
Εκδηλώσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους

 

Η ΠΕΥΦΑ εκφράζει την
απογοήτευσή της για την ακύρωση εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε έγκαιρα
ενημερώσει με Υπομνήματα και Δελτία Τύπου, ότι οι Αρχαιοφύλακες δεν θα
εργάζονται υπερωριακά εκτός ωραρίου χωρίς αμοιβή. Παρ’όλα αυτά, ακόμη το
συγκεκριμένο θέμα δεν έχει επιλυθεί και βέβαια δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι
γ’αυτό.

.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα
λυθεί άμεσα το πρόβλημα και είμαστε στην διάθεσή της Ηγεσίας του Υπουργείου
Πολιτισμού με την εμπειρία μας να βοηθήσουμε, όπως κάναμε  άλλωστε μέχρι σήμερα, οποτεδήποτε μας
ζητήθηκε.

Τονίζουμε ότι μέχρι την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για
την αμοιβή εκτός ωραρίου, δεν συμμετέχουμε σε καμία εκδήλωση. 

 

 

Για την
Εκτελεστική Γραμματεία

της ΠΕΥΦΑ

   

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δελτίο Τύπου σχετικά με Ακύρωση Εκδηλώσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους